Godkend en cloudtjeneste

Du kan konfigurere indstillinger for godkendelse for brug af en cloudtjeneste i Cloud Connector.
Påkrævede forberedelser
Inden du konfigurerer indstillinger for godkendelse, skal brugeren være registreret i Cloud Connector.
Hav den PIN-kode, du modtog i forbindelse med brugerregistreringen, klar.
Der skal være en godkendelse til de enkelte cloudtjenester, der skal bruges.
Hvis du ikke har en konto til cloudtjenesten, skal du oprette en på forhånd.
1
På Home-skærmen skal du trykke på knappen for den cloudtjeneste, der skal bruges.
Proceduren for Google Drive bruges her som eksempel.
2
Angiv den PIN-kode, som du fik i forbindelse med registreringen, og tryk på [Logon].
Hvis du glemmer din PIN-kode, kan du få genereret en ny. Hvis du vil have flere oplysninger, skal du se følgende.
3
Tryk på [Send instruktioner via e-mail].
Der bliver sendt en e-mail med anmodning om godkendelse til cloudtjenesten til den e-mailadresse, der blev brugt i forbindelse med brugerregistreringen.
Udfør trin 4 inden for en time.
Hvis du bruger en mobilenhed, kan du scanne QR-koden for at åbne det skærmbillede, der anmoder om godkendelse, i stedet for at gøre det fra e-mailen.
4
Åbn e-mailen, og klik på [Godkend].
Hvis du ikke kan klikke på [Godkend], skal du ændre visningsformatet i e-mailen til HTML. Se vejledningen for din e-mailklient for at få flere oplysninger om at ændre visningsformatet.
5
Når skærmbilledet til godkendelse af cloudtjenesten vises, skal du følge instruktionerne på skærmen for at godkende adgang fra Cloud Connector.
Når adgangen er godkendt, vises følgende skærmbillede.
Dette afslutter konfiguration af indstillingerne for godkendelse.
Printning/scanning via en cloudtjeneste kan udføres ved blot at indtaste en PIN-kode i Cloud Connector. Der er ikke nødvendigt at loge på cloudtjenesten.
Hvis adgangskoden til cloudtjeneste bliver ændret, skal indstillingerne for godkendelse konfigureres igen. Dette gøres som beskrevet på denne side.