> Jakość drukowanych obrazów jest taka, jak opisano tutaj > Na wydrukach widoczne są smugi > Na wydruku widoczne są smugi równoległe do kierunku podawania
8W77-01J

Na wydruku widoczne są smugi równoległe do kierunku podawania

Druty zespołu koronowego wewnątrz zespołu głównego są zabrudzone. Wyczyść druty.
← Kierunek podawania
Rozwiązanie
Wyczyść kilkukrotnie druty zespołu koronowego wewnątrz głównego zespołu.
Naciśnij  → [Regulacja/Konserwacja] → [Konserwacja] → [Czyszczenie Drutu].
 „Ustawienia/Rejestracja” > „Regulacja/Konserwacja” > „Konserwacja” w: Podręcznik użytkownika > patrz podrozdział „Czyszczenie Drutu”