Různé funkce obrazovky základních funkcí spěšného kopírování

Tato část popisuje tlačítka zobrazená na obrazovce základních funkcí spěšného kopírování. Podrobné vysvětlení jednotlivých režimů/tlačítek viz odkazy ve sloupci Z obrazovky základních funkcí normálního kopírování.
Instrukce k obsluze obrazovky základních funkcí spěšného kopírování viz v části "Obsluha obrazovky základních funkcí spěšného kopírování."
Na této obrazovce můžete nastavit základní kopírovací režimy. Můžete nastavit základní režimy kopírování, jako je sytost nebo režim kompletace, Oblíbená nastavení a Předchozí nastavení.
Tlačítko
Popis
Z obrazovky základních funkcí normálního kopírování
1
Vybrat barvu
Pomocí tohoto tlačítka můžete změnit režim barvy.
2
Ruční nastavení sytosti
Toto tlačítko slouží k nastavení sytosti kopírování.
3
Poměr kopír.
Stiskněte, chcete-li zadat požadovaný poměr kopírování.
4
Vybrat papír
Stiskněte, chcete-li vybrat velikost/typ papíru a zdroj papíru.
5
2stranný
Tento režim umožňuje zhotovovat oboustranné kopie z jednostranných nebo oboustranných originálů nebo zhotovovat jednostranné kopie z oboustranných originálů.
6
Kompletace
Tento režim umožňuje třídit kopie různými způsoby, podle stran nebo sad kopií.
7
Zadat lze následující nastavení:
Uložit/Editovat oblíbená nastavení
Uložit do rychlé nabídky
Změna výchozích nastavení
Uložit klávesové zkratky voleb
8
Volby
Na stroji můžete nastavit širokou řadu kopírovacích funkcí.
9
Přeruš.
Režim přerušení umožňuje pozastavit rezervovanou nebo aktuálně zpracovávanou úlohu a zhotovit prioritní kopie.
10
Vzorek kopírování
Tento režim umožňuje zkontrolovat výslednou kopii před započetím zhotovování více kopií.
11
Nastavit kvalitu obrazu
Pomoc tohoto tlačítka můžete nastavit kvalitu obrazu tak, aby co nejlépe vyhovovala kvalitě textových nebo fotografických originálů.
12
Klávesové zkratky k [Volby]
Nastavit lze až šest klávesových zkratek (tlačítek přímého přístupu).
13
Předchozí nastavení
Stisknutím vyvoláte tři naposledy použitá nastavení kopírování.
14
Oblíbená nastavení
Stisknete, chcete-li si na stroji uložit často používaná nastavení kopírování. Můžete také vyvolat uložená nastavení kopírování.
POZNÁMKA
Režimy kategorie Volby zobrazované na obrazovce základních funkcí spěšného kopírování lze zobrazit na obrazovce základních funkcí normálního kopírování, stisknete-li [Volby].

POZNÁMKA
Pokyny jak změnit zobrazení obrazovky základních kopírovacích funkcí viz v části "Přepínání obrazovky základních kopírovacích funkcí."
18JF-0Y4