Διαμόρφωση του Κλειδιού και του Πιστοποιητικού για το TLS

Μπορείτε να κρυπτογραφήσετε την επικοινωνία μεταξύ της συσκευής και ενός προγράμματος περιήγησης στο Web χρησιμοποιώντας το Transport Layer Security (TLS). Το TLS είναι ένας μηχανισμός για κρυπτογράφηση δεδομένων που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω του δικτύου. Το TLS πρέπει να ενεργοποιηθεί όταν χρησιμοποιείται το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) για τον καθορισμό των ρυθμίσεων του IPSec (Pre-Shared Key Method), της πιστοποίησης IEEE 802.1X (TTLS/PEAP) ή του SNMPv3. Για να χρησιμοποιήσετε την κρυπτογραφημένη επικοινωνία TLS για το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας), πριν ενεργοποιήσετε το TLS πρέπει να ορίσετε το «κλειδί και πιστοποιητικό» (πιστοποιητικό διακομιστή) που θέλετε να χρησιμοποιείτε. Δημιουργήστε ή εγκαταστήστε το κλειδί και το πιστοποιητικό για το TLS προτού ενεργοποιήσετε το TLS (Λειτουργίες διαχείρισης).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις βασικές λειτουργίες που απαιτούνται για τη ρύθμιση της συσκευής από το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας), ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση των επιλογών μενού μέσω του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας).
1
Εκκινήστε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) και συνδεθείτε σε λειτουργία υπεύθυνου συστήματος. Εκκίνηση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
2
Κάντε κλικ στο [Settings/Registration] στη σελίδα Πύλης. Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
3
Επιλέξτε [Network Settings]  [TLS Settings].
4
Κάντε κλικ στο [Key and Certificate].
5
Επιλέξτε [Register Default Key] στη δεξιά πλευρά του ζεύγους κλειδιών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
Προβολή λεπτομερειών πιστοποιητικού
Μπορείτε να ελέγξετε τις λεπτομέρειες του πιστοποιητικού ή να επαληθεύσετε το πιστοποιητικό κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη σύνδεση κειμένου κάτω από το πεδίο [Key Name] ή στο εικονίδιο πιστοποιητικού.
6
Επιλέξτε [License/Other]  [Remote UI Settings].
7
Κάντε κλικ στο [Edit].
8
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [Use TLS] και κάντε κλικ στο [OK].
9
Επανεκκινήστε τη συσκευή.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή, περιμένετε τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα και ενεργοποιήσετε την ξανά.
Χρήση του πίνακα λειτουργίας
Μπορείτε, επίσης, να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επικοινωνία με κρυπτογράφηση TLS από το <Μενού> στην οθόνη Αρχική. <Remote UI>/<Χρήση Remote UI>
Εκκίνηση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) με TLS
Αν προσπαθήσετε να εκκινήσετε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) ενώ είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση TLS, μπορεί να εμφανιστεί μία προειδοποίηση ασφάλειας σχετικά με το πιστοποιητικό ασφάλειας. Σε αυτήν την περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση URL στο πεδίο διεύθυνσης είναι σωστή και, στη συνέχεια, προβάλλετε την οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Εκκίνηση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Χρήση TLS για την κρυπτογράφηση λήψης I-Φαξ
Εάν ο διακομιστής POP3 υποστηρίζουν το TLS, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το TLS για επικοινωνία με τον διακομιστή POP3 (Ρύθμιση παραμέτρων λήψης I-Φαξ). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διακομιστή POP3, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών Internet ή τον διαχειριστή Δικτύου.
Περιορισμός στην έκδοση του TLS
Επιλέξτε [Allowed Versions] στη σελίδα [TLS Settings] του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) και ορίστε το ανώτερο και το κατώτερο όριο.
24YS-04A