Διαμόρφωση ρυθμίσεων IPSec

Το IPSec ή IPsec (Internet Protocol Security) είναι μια οικογένεια πρωτοκόλλων για την κρυπτογράφηση δεδομένων που μεταφέρονται μέσω ενός δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων Internet. Ενώ το TLS κρυπτογραφεί μόνο τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή, όπως ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web ή μια εφαρμογή e-mail, το IPSec κρυπτογραφεί είτε ολόκληρα πακέτα IP είτε τα δεδομένα που μεταφέρουν, παρέχοντας ένα πιο ολοκληρωμένο σύστημα ασφάλειας. Το IPSec της συσκευής λειτουργεί σε κατάσταση μεταφοράς, στην οποία κρυπτογραφούνται τα δεδομένα που μεταφέρουν τα πακέτα IP (payload). Με αυτό το χαρακτηριστικό, η συσκευή μπορεί να συνδεθεί απευθείας σε έναν υπολογιστή ο οποίος βρίσκεται στο ίδιο εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN). Ελέγξτε τις απαιτήσεις συστήματος (Λειτουργίες διαχείρισης) και καθορίστε τις απαραίτητες παραμέτρους στον υπολογιστή προτού διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις της συσκευής.
Χρήση IPSec με φίλτρο διεύθυνσης IP
Οι ρυθμίσεις φίλτρου διεύθυνσης IP εφαρμόζονται πριν από τις πολιτικές IPSec. Καθορισμός διευθύνσεων IP για τις ρυθμίσεις του τείχους προστασίας

Διαμόρφωση ρυθμίσεων IPSec

Προτού χρησιμοποιήσετε το IPSec για κρυπτογραφημένη επικοινωνία, θα πρέπει να καταχωρίσετε τις πολιτικές ασφάλειας (SP). Η πολιτική ασφάλειας αποτελείται από τις ομάδες των ρυθμίσεων που περιγράφονται παρακάτω. Μετά την καταχώριση των πολιτικών, καθορίστε τη σειρά με την οποία θα εφαρμόζονται.
Επιλογέας
Ο επιλογέας ορίζει τις συνθήκες για τα πακέτα IP για την εφαρμογή της επικοινωνίας IPSec. Οι συνθήκες με δυνατότητα επιλογής περιλαμβάνουν διευθύνσεις IP και αριθμούς θυρών της συσκευής και τις συσκευές με τις οποίες επικοινωνεί η συσκευή.
IKE
Το IKE διαμορφώνει τις ρυθμίσεις του IKEv1 που χρησιμοποιείται για το πρωτόκολλο ανταλλαγής κλειδιών. Λάβετε υπόψη σας ότι οι οδηγίες διαφέρουν ανάλογα με τη μέθοδο ελέγχου ταυτότητας που έχει επιλεχθεί.
[Pre-Shared Key Method]
Αυτή η μέθοδος ελέγχου ταυτότητας χρησιμοποιεί μια κοινή λέξη-κλειδί, που ονομάζεται Κοινόχρηστο κλειδί, για την επικοινωνία της συσκευής με άλλες συσκευές. Ενεργοποιήστε το TLS για το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) πριν καθορίσετε αυτήν τη μέθοδο πιστοποίησης (Διαμόρφωση του Κλειδιού και του Πιστοποιητικού για το TLS).
[Digital Signature Method]
Η παρούσα συσκευή και οι άλλες συσκευές πιστοποιεί η μία την άλλη με αμοιβαία επαλήθευση των ψηφιακών υπογραφών τους. Δημιουργήστε ή εγκαταστήστε εκ των προτέρων το κλειδί και το πιστοποιητικό (Καταχώρηση του Κλειδιού και του Πιστοποιητικού για την Επικοινωνία Δικτύου).
AH/ESP
Καθορίστε τις ρυθμίσεις για το AH/ESP, το οποίο προστίθεται στα πακέτα κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας IPSec. Το AH και το ESP μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε εάν θα ενεργοποιήσετε ή όχι το PFS για μεγαλύτερη ασφάλεια.
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις βασικές λειτουργίες που απαιτούνται για τη ρύθμιση της συσκευής από το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας), ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση των επιλογών μενού μέσω του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας).
1
Εκκινήστε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) και συνδεθείτε σε λειτουργία υπεύθυνου συστήματος. Εκκίνηση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
2
Κάντε κλικ στο [Settings/Registration] στη σελίδα Πύλης. Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
3
Επιλέξτε [Network Settings]  [IPSec Settings].
4
Κάντε κλικ στο [Edit].
5
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [Use IPSec] και κάντε κλικ στο [OK].
Εάν θέλετε η συσκευή να λαμβάνει μόνο πακέτα που να ταιριάζουν με μία από τις πολιτικές ασφάλειας που καθορίζετε στα παρακάτω βήματα, διαγράψτε το πλαίσιο ελέγχου [Receive Non-Policy Packets].
6
Κάντε κλικ στο [Register New Policy].
7
Καθορίστε τις ρυθμίσεις πολιτικής.
1
Στο πλαίσιο κειμένου [Policy Name], εισαγάγετε αλφαριθμητικούς χαρακτήρες για όνομα, το οποίο χρησιμοποιείται για την αναγνώριση της πολιτικής.
2
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [Enable Policy].
8
Καθορίστε τις ρυθμίσεις επιλογέα.
[Local Address]
Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής για να εφαρμοστεί η πολιτική για τον τύπο της διεύθυνσης IP της συσκευής.
[All IP Addresses]
Επιλέξτε για να χρησιμοποιηθεί το IPSec για όλα τα πακέτα IP.
[IPv4 Address]
Επιλέξτε να χρησιμοποιείται η IPSec για όλα τα πακέτα IP που αποστέλλονται από ή προς τη διεύθυνση IPv4 της συσκευής.
[IPv6 Address]
Επιλέξτε να χρησιμοποιείται η IPSec για όλα τα πακέτα IP που αποστέλλονται από ή προς τη διεύθυνση IPv6 της συσκευής.
[Remote Address]
Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής για να εφαρμοστεί η πολιτική για τον τύπο της διεύθυνσης IP των άλλων συσκευών.
[All IP Addresses]
Επιλέξτε για να χρησιμοποιηθεί το IPSec για όλα τα πακέτα IP.
[All IPv4 Addresses]
Επιλέξτε να χρησιμοποιείται η IPSec για όλα τα πακέτα IP που αποστέλλονται από ή προς τις διευθύνσεις IPv4 των άλλων συσκευών.
[All IPv6 Addresses]
Επιλέξτε να χρησιμοποιείται η IPSec για όλα τα πακέτα IP που αποστέλλονται από ή προς τις διευθύνσεις IPv6 των άλλων συσκευών.
[IPv4 Manual Settings]
Επιλέξτε για να καθορίσετε μία διεύθυνση IPv4 ή μια περιοχή διευθύνσεων IPv4 για να εφαρμόσουν το IPSec. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IPv4 (ή την περιοχή) στο πλαίσιο κειμένου [Addresses to Set Manually].
[IPv6 Manual Settings]
Επιλέξτε για να καθορίσετε μία διεύθυνση IPv6 ή μια περιοχή διευθύνσεων IPv6 για να εφαρμόσουν το IPSec. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IPv6 (ή την περιοχή) στο πλαίσιο κειμένου [Addresses to Set Manually].
[Addresses to Set Manually]
Εάν έχει επιλεγεί το στοιχείο [IPv4 Manual Settings] ή [IPv6 Manual Settings] για το [Remote Address], καταχωρίστε τη διεύθυνση IP για να εφαρμοστεί η πολιτική. Μπορείτε επίσης να καταχωρίσετε μία περιοχή διευθύνσεων, εισάγοντας ένα ενωτικό σημείο μεταξύ των διευθύνσεων.
Εισαγωγή διευθύνσεων IP
Περιγραφή
Παράδειγμα
Εισαγωγή μίας διεύθυνσης
IPv4:
Διαχωρίστε τους αριθμούς με τελείες.
192.168.0.10
IPv6:
Διαχωρίστε τους αλφαριθμητικούς χαρακτήρες με άνω-κάτω τελείες.
fe80::10
Καθορισμός περιοχής διευθύνσεων
Εισαγάγετε ένα ενωτικό σημείο μεταξύ των διευθύνσεων.
192.168.0.10-192.168.0.20
[Subnet Settings]
Κατά τον καθορισμό των διευθύνσεων IPv4 με μη αυτόματο τρόπο, μπορείτε να δηλώσετε την περιοχή χρησιμοποιώντας τη μάσκα υποδικτύου. Εισαγάγετε τη μάσκα υποδικτύου χρησιμοποιώντας τελείες για να ξεχωρίσετε τους αριθμούς (παράδειγμα: «255.255.255.240»).
[Prefix Length]
Όταν καθορίζετε το εύρος διευθύνσεων IPv6 με μη αυτόματο τρόπο, έχετε επίσης τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε προθέματα. Εισαγάγετε ένα εύρος τιμών από το 0 έως το 128 για το μήκος των προθεμάτων.
[Local Port]/[Remote Port]
Εάν θέλετε να δημιουργήσετε ξεχωριστές πολιτικές για κάθε πρωτόκολλο, όπως το HTTP ή το WSD, κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής [Single Port] και εισαγάγετε τον κατάλληλο αριθμό θύρας για το πρωτόκολλο για να καθορίσετε εάν θα χρησιμοποιείται το IPSec.
Το IPSec δεν εφαρμόζεται στα ακόλουθα πακέτα
Πακέτα βρόχου επιστροφής, πολλαπλής διανομής και εκπομπής
Πακέτα IKE (χρήση του UDP στη θύρα 500)
Πακέτα επίκλησης γείτονα και κοινοποίησης γείτονα ICMPv6
9
Καθορίστε τις ρυθμίσεις IKE.
[IKE Mode]
Εμφανίζεται η κατάσταση που χρησιμοποιείται για το πρωτόκολλο ανταλλαγής κλειδιών. Η συσκευή υποστηρίζει την κύρια κατάσταση λειτουργίας, όχι την κατάσταση χωρίς επιβεβαίωση.
[Authentication Method]
Επιλέξτε [Pre-Shared Key Method] ή [Digital Signature Method] για τη μέθοδο που θα χρησιμοποιηθεί κατά την πιστοποίηση της συσκευής. Πρέπει να ενεργοποιήσετε το TLS για το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) πριν επιλέξετε [Pre-Shared Key Method]. Πρέπει να δημιουργήσετε ή να εγκαταστήσετε το κλειδί και το πιστοποιητικό πριν επιλέξετε [Digital Signature Method]. Διαμόρφωση του Κλειδιού και του Πιστοποιητικού για το TLS
[Valid for]
Καθορίστε το χρονικό διάστημα που θα διαρκεί μία περίοδος λειτουργίας για το IKE SA (ISAKMP SA). Εισαγάγετε τη διάρκεια σε λεπτά.
[Authentication]/[Encryption]/[DH Group]
Επιλέξτε έναν αλγόριθμό από την αναπτυσσόμενη λίστα. Κάθε αλγόριθμος χρησιμοποιείται στην ανταλλαγή κλειδιών.
[Authentication]
Επιλέξτε τον αλγόριθμο κατακερματισμού.
[Encryption]
Επιλέξτε τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης.
[DH Group]
Επιλέξτε την ομάδα Diffie-Hellman, η οποία καθορίζει την ισχύ κλειδιού.
Πιστοποίηση συσκευής μέσω προκαθορισμένου κοινόχρηστου κλειδιού
1
Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής [Pre-Shared Key Method] για το [Authentication Method] και στη συνέχεια επιλέξτε [Shared Key Settings].
2
Εισαγάγετε έως αλφαριθμητικούς χαρακτήρες για το προκαθορισμένο κοινόχρηστο κλειδί και κάντε κλικ στο [OK].
3
Καθορίστε τις ρυθμίσεις [Valid for] και [Authentication]/[Encryption]/[DH Group].
Πιστοποίηση συσκευής μέσω ψηφιακής υπογραφής
1
Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής [Digital Signature Method] για το [Authentication Method] και στη συνέχεια επιλέξτε [Key and Certificate].
2
Επιλέξτε [Register Default Key] στη δεξιά πλευρά του ζεύγους κλειδιών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
Προβολή λεπτομερειών πιστοποιητικού
Μπορείτε να ελέγξετε τις λεπτομέρειες του πιστοποιητικού ή να επαληθεύσετε το πιστοποιητικό κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη σύνδεση κειμένου κάτω από το πεδίο [Key Name] ή στο εικονίδιο πιστοποιητικού.
3
Καθορίστε τις ρυθμίσεις [Valid for] και [Authentication]/[Encryption]/[DH Group].
10
Καθορίστε τις ρυθμίσεις δικτύου IPSec.
[Use PFS]
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε την άριστη και άμεση εμπιστευτικότητα (PFS) για τα κλειδιά περιόδων λειτουργίας IPSec. Η ενεργοποίηση του PFS ενισχύει την ασφάλεια, αυξάνοντας παράλληλα το φορτίο στην επικοινωνία. Βεβαιωθείτε ότι το PFS είναι επίσης ενεργοποιημένο για τις άλλες συσκευές.
[Specify by Time]/[Specify by Size]
Καθορίστε τις συνθήκες για τον τερματισμό μιας περιόδου λειτουργίας για το IPSec SA. Το IPSec SA χρησιμοποιείται ως σήραγγα επικοινωνίας. Επιλέξτε ένα ή και τα δύο πλαίσια ελέγχου, όπως απαιτείται. Εάν είναι επιλεγμένα και τα δύο πλαίσια ελέγχου, η περίοδος λειτουργίας IPSec SA τερματίζεται όταν μία από τις συνθήκες ικανοποιείται.
[Specify by Time]
Εισαγάγετε ένα χρονικό διάστημα σε λεπτά για να καθορίσετε τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας.
[Specify by Size]
Εισαγάγετε ένα μέγεθος σε megabyte για να καθορίσετε το μέγεθος των δεδομένων που μπορούν να μεταφερθούν σε μια περίοδο λειτουργίας.
[Select Algorithm]
Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου [ESP], [ESP (AES-GCM)] ή [AH (SHA1)] ανάλογα με την κεφαλίδα IPSec και τον αλγόριθμο που χρησιμοποιείται. Το AES-GCM είναι ένας αλγόριθμος τόσο για έλεγχο ταυτότητας όσο και για κρυπτογράφηση. Εάν είναι επιλεγμένο το [ESP], επιλέξτε επίσης αλγορίθμους για έλεγχο ταυτότητας και κρυπτογράφηση από τις αναπτυσσόμενες λίστες [ESP Authentication] και [ESP Encryption].
[ESP Authentication]
Για να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο ταυτότητας ESP, επιλέξτε [SHA1] για τον αλγόριθμο κατακερματισμού. Επιλέξτε [Do Not Use] εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε τον έλεγχο ταυτότητας ESP.
[ESP Encryption]
Επιλέξτε τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης για ESP. Επιλέξτε [NULL], εάν δεν θέλετε να καθορίσετε τον αλγόριθμο ή επιλέξτε [Do Not Use], εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε την κρυπτογράφηση ESP.
[Connection Mode]
Εμφανίζεται η κατάσταση σύνδεσης του IPSec. Η συσκευή υποστηρίζει την κατάσταση μεταφοράς, στην οποία τα ωφέλιμα φορτία των πακέτων IP είναι κρυπτογραφημένα. Η κατάσταση διοχέτευσης, στην οποία ολόκληρα τα πακέτα IP (κεφαλίδες και ωφέλιμα φορτία) είναι συμπυκνωμένα, δεν είναι διαθέσιμη.
11
Κάντε κλικ στο [OK].
Εάν πρέπει να καταχωρίσετε μια πρόσθετη πολιτική ασφάλειας, επιστρέψτε στο βήμα 6.
12
Διευθετήστε τη σειρά των πολιτικών που αναφέρονται κάτω από πεδίο [Registered IPSec Policies].
Οι πολιτικές εφαρμόζονται με σειρά προτεραιότητας από αυτή που βρίσκεται στην υψηλότερη θέση προς αυτή στην χαμηλότερη θέση. Κάντε κλικ στο [Up] ή στο [Down] για να μετακινήσετε την πολιτική προς τα πάνω ή προς τα κάτω σε σειρά.
Επεξεργασία πολιτικής
Κάντε κλικ στον αντίστοιχο σύνδεσμο κειμένου κάτω από το πεδίο [Policy Name] για να εμφανιστεί η οθόνη επεξεργασίας.
Διαγραφή πολιτικής
Επιλέξτε [Delete] στη δεξιά πλευρά του ονόματος πολιτικής που θέλετε να διαγράψετε  κάντε κλικ στο [OK].
 
13
Επανεκκινήστε τη συσκευή.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή, περιμένετε τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα και ενεργοποιήσετε την ξανά.
Χρήση του πίνακα λειτουργίας
Μπορείτε, επίσης, να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επικοινωνία μέσω IPSec από το <Μενού> στην οθόνη Αρχική. <Χρήση IPSec>
24YS-04H