Δημιουργία κλειδιού και αιτήματος υπογραφής πιστοποιητικού (CSR)

Επειδή τα πιστοποιητικά που δημιουργούνται στη συσκευή δεν έχουν υπογραφή CA, ενδέχεται να προκύψει σφάλμα επικοινωνίας ανάλογα με τις συσκευές που επικοινωνεί. Για να αιτηθείτε την έκδοση πιστοποιητικού με υπογραφή CA από την αρχή έκδοσης πιστοποιητικών, πρέπει να αποκτήσετε τα δεδομένα CSR (αίτημα υπογραφής πιστοποιητικού), τα οποία ο διαχειριστής μπορεί να δημιουργήσει μέσω του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Όταν εκδοθεί το πιστοποιητικό, καταχωρήστε το στο κλειδί που δημιουργήθηκε μέσω του CSR.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις βασικές λειτουργίες που απαιτούνται για τη ρύθμιση της συσκευής από το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας), ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση των επιλογών μενού μέσω του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας).

Δημιουργία Κλειδιού και CSR

1
Εκκινήστε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) και συνδεθείτε σε λειτουργία υπεύθυνου συστήματος. Εκκίνηση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
2
Κάντε κλικ στο [Device Management] στη σελίδα Πύλης. Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
3
Επιλέξτε [Device Management]  [Key and Certificate Settings].
4
Κάντε κλικ στο [Generate Key].
Διαγραφή καταχωρημένου κλειδιού και πιστοποιητικού
Κάντε κλικ στο [Delete] στα δεξιά του κλειδιού και του πιστοποιητικού που θέλετε να διαγράψετε  κάντε κλικ στο [OK].
Δεν είναι δυνατή η διαγραφή κλειδιού και πιστοποιητικού εάν χρησιμοποιούνται εκείνη τη στιγμή για κάποιο σκοπό, όπως όταν το «[TLS]» ή το «[IEEE 802.1X]», εμφανίζεται κάτω από το πεδίο [Key Usage]. Στην περίπτωση αυτή, απενεργοποιήστε τη λειτουργία ή αντικαταστήστε το κλειδί και το πιστοποιητικό προτού τα διαγράψετε.
5
Επιλέξτε [Key and Certificate Signing Request (CSR)] και κάντε κλικ στο [OK].
6
Καθορίστε τις ρυθμίσεις για το κλειδί και το CSR.
 [Key Settings]
[Key Name]
Πληκτρολογήστε αλφαριθμητικούς χαρακτήρες για το όνομα του κλειδιού. Ορίστε ένα όνομα που θα είναι εύκολο να το βρείτε αργότερα σε μια λίστα.
[Signature Algorithm]
Επιλέξτε τον αλγόριθμο υπογραφής από την αναπτυσσόμενη λίστα.
[Key Algorithm]
Επιλέξτε τον αλγόριθμο δημιουργίας κλειδιού από την επιλογή [RSA] ή [ECDSA] και έπειτα επιλέξτε το μήκος κλειδιού από την αναπτυσσόμενη λίστα. Σε κάθε περίπτωση, όσο μεγαλύτερο είναι το μήκος του κλειδιού, τόσο πιο αργή θα είναι η επικοινωνία. Ωστόσο, υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια.
 
 
Εάν έχετε επιλέξει [SHA384] ή [SHA512] στο πεδίο [Signature Algorithm], δεν μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση [512-bit] για το μήκος του κλειδιού, εάν έχετε επιλέξει [RSA] στο πεδίο [Key Algorithm].
 [Certificate Signing Request (CSR) Settings]
[Country/Region]
Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής [Select Country/Region] και επιλέξτε τη χώρα/περιοχή από την αναπτυσσόμενη λίστα. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο κουμπί επιλογής [Enter Internet Country Code] και να εισαγάγετε έναν κωδικό χώρας, όπως «US» για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
[State]/[City]
Εισαγάγετε αλφαριθμητικούς χαρακτήρες για την τοποθεσία, όπως απαιτείται.
[Organization]/[Organization Unit]
Εισαγάγετε αλφαριθμητικούς χαρακτήρες για το όνομα του οργανισμού, όπως απαιτείται.
[Common Name]
Εισαγάγετε αλφαριθμητικούς χαρακτήρες για το κοινό όνομα του πιστοποιητικού, όπως απαιτείται. Το «Common Name» (Κοινό όνομα) αναφέρεται συχνά με τη σύντμηση «CN».
7
Κάντε κλικ στο [OK].
Η δημιουργία του κλειδιού και του CSR ενδέχεται να διαρκέσει μερικά λεπτά.
8
Κάντε κλικ στο [Store in File].
Εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου για την αποθήκευση του αρχείου. Επιλέξτε την τοποθεσία αποθήκευση του αρχείου και κάντε κλικ στην επιλογή [Save].
Το αρχείο CSR αποθηκεύεται στον υπολογιστή.
9
Επισυνάψτε το αποθηκευμένο αρχείο και υποβάλετε την αίτηση στην αρχή πιστοποίησης.
 

Καταχώρηση Πιστοποιητικού σε Κλειδί

Το κλειδί που δημιουργήθηκε με το αίτημα υπογραφής πιστοποιητικού (CSR) δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως ότου το πιστοποιητικό που εκδόθηκε από την αρχή πιστοποίησης βάσει του αιτήματος υπογραφής πιστοποιητικού (CSR) καταχωρηθεί στο κλειδί. Αφού εκδοθεί το πιστοποιητικό από τη σχετική αρχή πιστοποίησης, καταχωρήστε το ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία.
1
Εκκινήστε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) και συνδεθείτε σε λειτουργία υπεύθυνου συστήματος. Εκκίνηση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
2
Κάντε κλικ στο [Settings/Registration] στη σελίδα Πύλης. Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
3
Επιλέξτε [Device Management]  [Key and Certificate Settings].
4
Κάντε κλικ στο [Key Name] ή στο [Certificate] που απαιτούνται για την καταχώρηση του πιστοποιητικού.
5
Κάντε κλικ στο [Register Certificate].
6
Επιλέξτε [Browse], καθορίστε το αρχείο για το αίτημα υπογραφής πιστοποιητικού και έπειτα επιλέξτε [Register].
24YS-04E