Πίνακας λειτουργίας

Πίνακας λειτουργίας του Μοντέλο Οθόνης Αφής

Η γωνία του πίνακα λειτουργίας μπορεί να ρυθμιστεί. Ρυθμίστε τον σε γωνία κατάλληλη για την προβολή του πίνακα. Ρύθμιση της γωνίας

Οθόνη

Μπορείτε να δείτε την εξέλιξη των καταστάσεων συσκευής και σφαλμάτων. Η οθόνη είναι οθόνη αφής και, συνεπώς, μπορείτε να καθορίζετε τις ρυθμίσεις μέσω της οθόνης.
Βασικές οθόνες
Βασική λειτουργία

Πλήκτρο Ένταση ήχου

Πατήστε το για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου. Ρύθμιση ήχων

Πλήκτρο Εξοικονόμησης ενέργειας

Πατήστε το για να θέσετε τη συσκευή σε κατάσταση αναστολής. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής, το πλήκτρο ανάβει με πράσινο χρώμα. Πατήστε το πλήκτρο ξανά για να πραγματοποιήσετε έξοδο από την κατάσταση αναστολής. Είσοδος σε κατάσταση αναστολής

Ενδεικτική λυχνία Δεδομένων

Αναβοσβήνει όταν εκτελείται μια λειτουργία, όπως μετάδοση δεδομένων ή εκτύπωση. Ανάβει όταν υπάρχουν έγγραφα σε αναμονή για επεξεργασία.

Ενδεικτική λυχνία Σφάλματος

Αναβοσβήνει ή ανάβει όταν παρουσιάζεται κάποιο σφάλμα, όπως η εμπλοκή χαρτιού.

Πλήκτρο Αρχική

Πατήστε για να εμφανιστεί η οθόνη Αρχική, η οποία παρέχει πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων και σε διάφορες λειτουργίες, όπως η εκτύπωση από μέσα μνήμης και η ασφαλής εκτύπωση.
Οθόνη Αρχική
Προσαρμογή της οθόνης Αρχική

Πλήκτρο Διακοπής

Πατήστε το πλήκτρο για να ακυρώσετε την εκτύπωση και άλλες λειτουργίες.

Σήμανση NFC (Επικοινωνία κοντινού πεδίου)

Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε διάφορες λειτουργίες, π.χ. να εκτυπώσετε, περνώντας μια κινητή συσκευή στην οποία έχετε εγκαταστήσει το Canon PRINT Business (Εκτύπωση Canon για επιχειρήσεις), πάνω από αυτή την ένδειξη. Σύνδεση με Φορητές Συσκευές
Ρύθμιση της γωνίας
Εάν δεν βλέπετε καλά την οθόνη αφής, ρυθμίστε τη γωνία του πίνακα λειτουργίας.

Πίνακας λειτουργίας του Μοντέλο Ασπρόμαυρης LCD

Οθόνη

Μπορείτε να δείτε τη λειτουργία και τις καταστάσεις σφάλματος της συσκευής, την ποσότητα που απομένει στις κασέτες γραφίτη, και άλλες καταστάσεις. Βασικές οθόνες

Πλήκτρο Αρχική

Πατήστε για να εμφανιστεί η οθόνη Αρχική, η οποία παρέχει πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων και σε διάφορες λειτουργίες, όπως η εκτύπωση από μέσα μνήμης και η ασφαλής εκτύπωση. Οθόνη Αρχική

Πλήκτρο Πίσω

Πατήστε το για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη. Εάν πατήσετε αυτό το πλήκτρο κατά τον καθορισμό ρυθμίσεων, για παράδειγμα, οι ρυθμίσεις δεν εφαρμόζονται και η οθόνη επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη.

Αριθμητικά πλήκτρα (πλήκτρα [0]-[9])

Πατήστε για να εισαγάγετε αριθμούς και κείμενο. Εισαγωγή κειμένου στο Μοντέλο Ασπρόμαυρης LCD

Πλήκτρο [*]

Πατήστε το πλήκτρο για να αλλάξετε τον τύπο κειμένου που έχει εισαχθεί.

Ενδεικτική λυχνία Δεδομένα

Αναβοσβήνει όταν εκτελείται μια λειτουργία, όπως μετάδοση δεδομένων ή εκτύπωση. Ανάβει όταν υπάρχουν έγγραφα σε αναμονή για επεξεργασία.

Ενδεικτική λυχνία Σφάλμα

Αναβοσβήνει ή ανάβει όταν παρουσιάζεται κάποιο σφάλμα, όπως η εμπλοκή χαρτιού.

Πλήκτρο Εξοικονόμηση ενέργειας

Πατήστε το για να θέσετε τη συσκευή σε κατάσταση αναστολής. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής, το πλήκτρο ανάβει με πράσινο χρώμα. Πατήστε το πλήκτρο ξανά για να πραγματοποιήσετε έξοδο από την κατάσταση αναστολής. Είσοδος σε κατάσταση αναστολής

Πλήκτρο Έλεγχος κατάστασης

Πατήστε για να ελέγξετε την κατάσταση της λειτουργίας εκτύπωσης ή για να δείτε το ιστορικό χρήσης ή τις ρυθμίσεις δικτύου, όπως τη διεύθυνση IP της συσκευής. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε την κατάσταση της συσκευής, όπως την εναπομένουσα ποσότητα χαρτιού και την υπολειπόμενη ποσότητα γραφίτη, ή εάν έχουν παρουσιαστεί τυχόν σφάλματα. Οθόνη <Έλεγχος Κατάστασης> του Μοντέλο Ασπρόμαυρης LCD

Πλήκτρο [ID]

Εάν η διαχείριση μέσω κωδικών τμημάτων είναι ενεργοποιημένη, πατήστε το πλήκτρο για να συνδεθείτε, αφού εισαγάγετε τον κωδικό και το PIN. Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση της συσκευής, πατήστε αυτό το πλήκτρο ξανά για να αποσυνδεθείτε. Σύνδεση στη συσκευή

Πλήκτρο Απαλοιφή

Πατήστε το πλήκτρο για διαγράψετε τους αριθμούς και κείμενο που πληκτρολογήσατε.

Πλήκτρο Διακοπή

Πατήστε το πλήκτρο για να ακυρώσετε την εκτύπωση και άλλες λειτουργίες.

Πλήκτρο [#]

Πατήστε το πλήκτρο για να εισαγάγετε σύμβολα όπως «@» ή «/».

Πλήκτρο []

Κατά τον καθορισμό ρυθμίσεων, πατήστε το πλήκτρο για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη. Κατά την εισαγωγή αριθμών, πατήστε το πλήκτρο για να μετακινήσετε τον δείκτη προς τα αριστερά.

Πλήκτρο []

Κατά τον καθορισμό ρυθμίσεων, πατήστε το πλήκτρο για να επιλέξετε το στοιχείο που βρίσκεται πάνω από το τρέχων επιλεγμένο στοιχείο. Κατά την αλλαγή των τιμών ρυθμίσεων, πατήστε το πλήκτρο για να αυξήσετε μια τιμή.

Πλήκτρο []

Κατά τον καθορισμό ρυθμίσεων, πατήστε το πλήκτρο για να συνεχίσετε στην επόμενη οθόνη. Κατά την εισαγωγή αριθμών, πατήστε το πλήκτρο για να μετακινήσετε τον δείκτη προς τα δεξιά.

Πλήκτρο []

Κατά τον καθορισμό ρυθμίσεων, πατήστε το πλήκτρο για να επιλέξετε το στοιχείο που βρίσκεται κάτω από το τρέχων επιλεγμένο στοιχείο. Κατά την αλλαγή των τιμών ρυθμίσεων, πατήστε το πλήκτρο για να μειώσετε μια τιμή.

Πλήκτρο []

Πατήστε το πλήκτρο για να εφαρμόσετε ρυθμίσεις ή καθορισμένες λεπτομέρειες.
24YS-01Y