Οθόνη <Έλεγχος Κατάστασης>

Εάν πατήσετε <Έλεγχ Κατάστ> (), θα εμφανιστεί μια οθόνη στην οποία μπορείτε να ελέγξετε την πρόοδο της επεξεργασίας εγγράφων, την κατάσταση της συσκευής (ποσότητα γραφίτη που απομένει στις κασέτες γραφίτη, κλπ.), καθώς και τις ρυθμίσεις δικτύου, π.χ. τη διεύθυνση IP της συσκευής.

Οθόνη <Έλεγχος Κατάστασης> του Μοντέλο Οθόνης Αφής

<Πληροφορίες Σφάλματος/Ειδοποίηση>

Εμφανίζει τις λεπτομέρειες για τυχόν σφάλματα που παρουσιάστηκαν. Μέτρα για κάθε μήνυμα

<Πληροφορίες συσκευής>

Εμφανίζει την κατάσταση της συσκευής, όπως την υπολειπόμενη ποσότητα χαρτιού ή γραφίτη στις κασέτες γραφίτη.
<Πληροφορίες Χαρτιού>
Εμφανίζει εάν έχει τοποθετηθεί χαρτί σε κάθε προέλευση χαρτιού.
<Πληροφορίες για την κασέτα>
Εμφάνιση της ποσότητας που απομένει στις κασέτες γραφίτη. Τα άλλα εσωτερικά εξαρτήματα μπορεί να φτάσουν στο τέλος της διάρκειας ζωής τους πριν εξαντληθεί ο γραφίτης.
<Χρήση Μνήμης για Ασφαλή Εκτύπ>
Εμφανίζει το μέγεθος της μνήμης που χρησιμοποιείται τη συγκεκριμένη στιγμή για την αποθήκευση των δεδομένων προστατευμένων εγγράφων. Εκτύπωση ενός εγγράφου προστατευμένου με PIN (Ασφαλής εκτύπωση)
<Πληροφορίες Έκδοσης>
Εμφανίζει πληροφορίες για την έκδοση του υλικολογισμικού.
<Αριθμός Σειράς>
Εμφανίζει τον αριθμό σειράς της συσκευής.

Κατάσταση και αρχεία καταγραφής εγγράφων που έχουν αντιγραφεί και παραληφθεί

Εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση του επιλεγμένου στοιχείου. Παρακάτω απεικονίζεται η οθόνη <Εργασία Εκτύπωσης> ως παράδειγμα.

<Πληροφορίες Δικτύου>

Εμφανίζει τις ρυθμίσεις δικτύου, όπως η διεύθυνση IP της συσκευής και η κατάσταση, όπως η κατάσταση επικοινωνίας ασύρματου LAN. Εμφάνιση των Ρυθμίσεων Δικτύου

<Αφαίρ. Μέσ μνήμ.>

Χρησιμοποιείται για την ασφαλή κατάργηση μιας συσκευής μνήμης USB. Εμφανίζεται μόνο όταν μια συσκευή μνήμης USB είναι συνδεδεμένη στη συσκευή. Αφαίρεση της συσκευής μνήμης USB

Οθόνη <Έλεγχος Κατάστασης> του Μοντέλο Ασπρόμαυρης LCD

<Πληροφορίες Σφάλματος/Ειδοποίηση>

Εμφανίζει τις λεπτομέρειες για τυχόν σφάλματα που παρουσιάστηκαν. Μέτρα για κάθε μήνυμα

<Κατάσταση Συσκευής>

Εμφανίζει την κατάσταση της συσκευής, όπως την υπολειπόμενη ποσότητα χαρτιού ή γραφίτη στις κασέτες γραφίτη.
<Πληροφορίες Χαρτιού>
Εμφανίζει εάν έχει τοποθετηθεί χαρτί σε κάθε προέλευση χαρτιού.
<Επίπεδο κασέτας>
Εμφανίζει την ποσότητα γραφίτη που απομένει στις κασέτες γραφίτη. Τα άλλα εσωτερικά εξαρτήματα μπορεί να φτάσουν στο τέλος της διάρκειας ζωής τους πριν εξαντληθεί ο γραφίτης.
<Αφαίρεση Μέσου Μνήμης>
Χρησιμοποιείται για την ασφαλή κατάργηση μιας συσκευής μνήμης USB. Εμφανίζεται μόνο όταν μια συσκευή μνήμης USB είναι συνδεδεμένη στη συσκευή. Αφαίρεση της συσκευής μνήμης USB
<Έλεγχος Μετρητή>
Εμφανίζει ξεχωριστά τα σύνολα των ασπρόμαυρων και έγχρωμων εκτυπώσεων. Προβολή της τιμής του μετρητή
<Χρήση Μνήμης για Ασφαλή Εκτύπωση>
Εμφανίζει το μέγεθος της μνήμης που χρησιμοποιείται τη συγκεκριμένη στιγμή για την αποθήκευση των δεδομένων προστατευμένων εγγράφων. Εκτύπωση ενός εγγράφου προστατευμένου με PIN (Ασφαλής εκτύπωση)
<Πληροφορίες Έκδοσης>
Εμφανίζει πληροφορίες για την έκδοση του υλικολογισμικού.
<Αριθμός Σειράς>
Εμφανίζει τον αριθμό σειράς της συσκευής.

Κατάσταση και αρχεία καταγραφής εγγράφων που έχουν αντιγραφεί και παραληφθεί

Εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση του επιλεγμένου στοιχείου. Παρακάτω απεικονίζεται η οθόνη <Κατάστ. Εργασ. Εκτύπ.> ως παράδειγμα.

<Πληροφορίες Δικτύου>

Εμφανίζει τις ρυθμίσεις δικτύου, όπως η διεύθυνση IP της συσκευής και η κατάσταση, όπως η κατάσταση επικοινωνίας ασύρματου LAN. Εμφάνιση των Ρυθμίσεων Δικτύου
24YS-026