Καθορισμός μεγέθους και τύπου χαρτιού στο συρτάρι χαρτιού

1
Επιλέξτε <Ρυθμίσ Χαρτιού> στην οθόνη Αρχική. Οθόνη Αρχική
2
Επιλέξτε το συρτάρι χαρτιού.
Το μήνυμα  (<Συρτάρι 2>) εμφανίζεται μόνο όταν είναι εγκατεστημένη η προαιρετική μονάδα cassette feeding module.
 
Μοντέλο οθόνης αφής
 
Μοντέλο ασπρόμαυρης LCD
3
Επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού.
Εάν το μέγεθος του χαρτιού που έχετε τοποθετήσει δεν εμφανίζεται, πατήστε <Άλλα μεγ.>.
Κατά την τοποθέτηση χαρτιού ειδικού μεγέθους (Μοντέλο οθόνης αφής)
Κατά την τοποθέτηση χαρτιού A5
Στον οριζόντιο προσανατολισμό, επιλέξτε <A5>. Στον κατακόρυφο προσανατολισμό, επιλέξτε <A5R>.
 
 
Οριζόντιος προσανατολισμός
 
Κατακόρυφος προσανατολισμός
Πληροφορίες σχετικά με την επιλογή <Ελεύθερο Μέγεθος>
Αν αλλάζετε συχνά το χαρτί που τοποθετείτε, ορίστε την επιλογή <Ελεύθερο Μέγεθος>. Αυτό θα μειώσει τον αριθμό των βημάτων που απαιτούνται για να αλλάζετε κάθε φορά τη ρύθμιση. Ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος όταν η ρύθμιση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή είναι σημαντικά διαφορετικό από το μέγεθος του τοποθετημένου χαρτιού. <Ενέργεια κατά ασυμφ. ελ. μεγέθ. χαρτιού>
4
Επιλέξτε τύπο χαρτιού.
Πληροφορίες σχετικά με την επιλογή <Ελεύθερο>
Αν αλλάζετε συχνά το χαρτί που τοποθετείτε, ορίστε την επιλογή <Ελεύθερο>. Αυτό θα μειώσει τον αριθμό των βημάτων που απαιτούνται για να αλλάζετε κάθε φορά τη ρύθμιση. Ωστόσο, σημειώστε ότι αυτή η ρύθμιση δίνει στη συσκευή τη δυνατότητα να εκτελέσει εκτύπωση ακόμα κι αν υπάρχει αναντιστοιχία ανάμεσα στη ρύθμιση για τον τύπο χαρτιού στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή και στον τύπο χαρτιού που είναι τοποθετημένο στη συσκευή.
Όταν η ρύθμιση για τον τύπο χαρτιού στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή είναι [Auto], η συσκευή λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο που θα λειτουργούσε εάν ο τύπος χαρτιού είχε οριστεί σε [Plain 1].
24YS-02L