Προσαρμογή της οθόνης Αρχική

Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά εμφάνισης των στοιχείων για ευκολότερη πρόσβαση στην οθόνη Αρχική και να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της οθόνης Αρχική.

Αλλαγή της διάταξης των πλήκτρων (Μοντέλο Οθόνης Αφής)

Για ευκολότερη χρήση των πλήκτρων, μπορείτε να αλλάξετε τη διάταξή τους όπως επιθυμείτε. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε μια κενή θέση αντί πλήκτρου για ευκολότερη προβολή της οθόνης Αρχική.
1
Επιλέξτε <Ρυθμ αρχ. οθόνης> στην οθόνη Αρχική. Οθόνη Αρχική
Εάν εμφανιστεί η οθόνη σύνδεσης, πληκτρολογήστε τον σωστό κωδικό και το σωστό PIN. Σύνδεση στη συσκευή
2
Επιλέξτε <Ορισμός σειράς εμφάνισης>.
3
Επιλέξτε το πλήκτρο που θέλετε να μετακινήσετε.
Το κουμπί που επιλέξατε επισημαίνεται. Πατήστε ξανά το επιλεγμένο πλήκτρο για να καταργήσετε την επιλογή.
4
Επιλέξτε <Μετακ αριστ> ή <Μετακ δεξ>.
Το πλήκτρο μετακινείται κατά μία θέση κάθε φορά που πατάτε.
Το παρατεταμένο πάτημα της επιλογής <Μετακ αριστ> ή <Μετακ δεξ> μετακινεί συνεχώς το επιλεγμένο πλήκτρο.
Εισαγωγή κενής θέσης
Όταν έχει οριστεί η επιλογή <Τοποθ. κεν.>, εισάγεται ένα κενό στην αριστερή πλευρά του επιλεγμένου πλήκτρου.
Εάν έχει επιλεγεί το πλήκτρο που βρίσκεται στο τέλος, μια κενή θέση εισάγεται ακόμη και αν έχει οριστεί η επιλογή <Μετακ δεξ>.
Διαγραφή κενής θέσης
Επιλέξτε την κενή θέση που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε <Διαγρ. κεν.>.
5
Επιλέξτε <Εφαρμογή>.

Αλλαγή της σειράς εμφάνισης των στοιχείων (Μοντέλο Ασπρόμαυρης LCD)

Για ευκολότερη χρήση των πλήκτρων, μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά εμφάνισης των στοιχείων.
1
Επιλέξτε <Σειρά Εμφάνισ (Αρχ)> στην οθόνη Αρχική. Οθόνη Αρχική
2
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για να επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε να μετακινήσετε και πατήστε .
3
Χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα / για να μεταβείτε στη θέση που θέλετε και πατήστε .
4
Όταν ρυθμίσετε τη σειρά εμφάνισης των πλήκτρων, πατήστε .
24YS-030