Λήψη I-Φαξ για εκτύπωση

Η λειτουργία Internet Fax (I-Φαξ) επισυνάπτει ένα αρχείο σε ένα e-mail ως εικόνα TIFF και το μεταφέρει. Αυτή η συσκευή μπορεί να λάβει και να εκτυπώσει έγγραφα I-Φαξ. Τα I-Φαξ μπορούν να λαμβάνονται αυτόματα ανά καθορισμένα διαστήματα ή να λαμβάνονται με μη αυτόματο τρόπο.

Ρύθμιση παραμέτρων λήψης I-Φαξ

Διαμορφώστε τη ρύθμιση Λήψη I-Φαξ από έναν υπολογιστή και τις ρυθμίσεις εκτύπωσης από τον πίνακα λειτουργίας της συσκευής.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις βασικές λειτουργίες που απαιτούνται για τη ρύθμιση της συσκευής από το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας), ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση των επιλογών μενού μέσω του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας).
Από υπολογιστή
1
Εκκινήστε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) και συνδεθείτε σε Λειτουργία υπεύθυνου συστήματος. Εκκίνηση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
2
Κάντε κλικ στο [Settings/Registration] στη σελίδα πύλης. Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
3
Επιλέξτε [Network Settings]  [E-Mail/I-Fax Settings].
4
Κάντε κλικ στο [Edit].
5
Καθορίστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
[POP Server]
Εισαγάγετε με αλφαριθμητικούς χαρακτήρες το όνομα του διακομιστή POP3 ή τη διεύθυνση IP που θα χρησιμοποιηθεί για τη λήψη I-Φαξ.
[User Name]
Εισαγάγετε με αλφαριθμητικούς χαρακτήρες το όνομα χρήστη για τον καθορισμένο λογαριασμό e-mail.
[Set/Change Password]
Για να καθορίσετε ή να αλλάξετε το συνθηματικό, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου και εισαγάγετε αλφαριθμητικούς χαρακτήρες στο πλαίσιο κειμένου [Password].
[POP RX]
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να λαμβάνετε I-Φαξ.
[POP Interval]
Η ρύθμιση αυτή καθορίζει το χρονικό διάστημα (σε λεπτά) για την αυτόματη σύνδεση στον διακομιστή POP3. Εάν υπάρχουν έγγραφα I-Φαξ στον διακομιστή, θα ληφθούν και θα εκτυπωθούν αυτόματα.
Για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη λήψη
Ορίστε την επιλογή [POP Interval] σε [0]. Όταν έχετε καθορίσει [0], η λήψη των I-Φαξ γίνεται με μη αυτόματο τρόπο. Μη αυτόματη λήψη I-Φαξ
[Use APOP Authentication]
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να χρησιμοποιήσετε το APOP για να κρυπτογραφήσετε το συνθηματικό κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πιστοποίησης.
[Use TLS for POP]
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να γίνεται κρυπτογράφηση της επικοινωνίας με τον διακομιστή POP3 μέσω του πρωτοκόλλου TLS. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για την επιλογή [Verify Certificate] ή [Add CN to Verification Items] ανάλογα με τις ανάγκες σας.
6
Κάντε κλικ στο [OK].
7
Επανεκκινήστε τη συσκευή.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή, περιμένετε τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα και ενεργοποιήσετε την ξανά.
Από τον πίνακα λειτουργίας
8
Καθορίστε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης, όπως απαιτείται.
 Καθορισμός ρυθμίσεων για εκτύπωση 2 όψεων
<Εκτύπωση Διπλής Όψης>
 Καθορισμός μεγέθους χαρτιού
<Μέγεθος εκτύπωσης ΛΨ>
Ανάλογα με το δίκτυο που χρησιμοποιείτε, ίσως χρειαστεί να αλλάξετε τη ρύθμιση θύρας POP3 (Αλλαγή αριθμών θυρών). Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών Internet ή τον διαχειριστή δικτύου σας.

Μη αυτόματη λήψη I-Φαξ

Αν η ρύθμιση Λήψη I-Φαξ διαμορφωθεί πλήρως από τον διακομιστή POP3, μπορείτε να λαμβάνετε I-Φαξ με μη αυτόματο τρόπο και να τα εκτυπώνετε. Εάν θέλετε να γίνεται σύνδεση με τον διακομιστή πριν από την αυτόματη λήψη I-Φαξ ή εάν θέλετε να διαμορφώσετε τη συσκευή έτσι ώστε να μην λαμβάνει αυτόματα I-Φαξ, χρησιμοποιήστε την παρακάτω μέθοδο για να λαμβάνετε τα I-Φαξ με μη αυτόματο τρόπο.
1
Πατήστε <Έλεγχ Κατάστ> ().
2
Επιλέξτε <Εργασία ΛΨ>.
3
Επιλέξτε <Έλεγχος ΛΨ I-Φαξ>.
Συνδεθείτε στον διακομιστή POP3. Εάν υπάρχει κάποιο έγγραφο στον διακομιστή, θα ξεκινήσει η διαδικασία εκτύπωσης.
Εκτύπωση ληφθέντων εγγράφων και στις δύο όψεις του χαρτιού: <Εκτύπωση Διπλής Όψης>
Συνέχιση εκτύπωσης ακόμα και όταν ο γραφίτης τελειώνει: <Συνέχ. εκτύπ. Με χαμ. στάθμη>
24YS-03E