Ορισμός Χρόνου Αναμονής για τη Σύνδεση σε Δίκτυο

Όταν ένα δίκτυο έχει σχεδιαστεί ώστε να έχει πλεονάζουσα συνδεσιμότητα με πολλούς διανομείς μεταγωγής ή γέφυρες, πρέπει να έχει ένα μηχανισμό αποφυγής βρόχων πακέτων. κάθε θύρας μεταγωγής. Ωστόσο, η επικοινωνία ενδέχεται να παρουσιάζει πρόβλημα για δέκατα του δευτερολέπτου αμέσως αφού αλλάξετε τον τρόπο σύνδεσης των συσκευών δικτύου ή προσθέσετε μια νέα συσκευή. Εάν παρουσιαστεί ένα τέτοιο πρόβλημα, ορίστε χρόνο αναμονής για τη σύνδεση στο δίκτυο.
1
Επιλέξτε <Μενού> στην οθόνη Αρχική. Οθόνη Αρχική
2
Επιλέξτε <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>.
Εάν εμφανιστεί η οθόνη σύνδεσης, πληκτρολογήστε τον σωστό κωδικό και το σωστό PIN. Σύνδεση στη συσκευή
3
Επιλέξτε <Χρόν αν για σύνδ κατά την εκκ>/<ΧρόνοςΑναμ.για Σύνδεση Κατά την Εκκίνηση>.
4
Εισαγάγετε τον χρόνο αναμονής που απαιτείται για την έναρξη της επικοινωνίας με το δίκτυο και πατήστε <Εφαρμογή> ().
24YS-018