Διαμόρφωση Ρυθμίσεων Ethernet

 
Το Ethernet είναι ένα πρότυπο για τη μεταβίβαση δεδομένα σε ένα τοπικό δίκτυο (LAN). Μπορείτε να ορίσετε τη μέθοδο επικοινωνίας και τον τύπο Ethernet. Γενικά, η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς να αλλάξουν οι προεπιλογές (<Ρυθμ. Προγρ. Οδήγησης Ethernet>), αλλά μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις, ώστε να ταιριάζουν στο περιβάλλον δικτύου σας.
1
Επιλέξτε <Μενού> στην οθόνη Αρχική. Οθόνη Αρχική
2
Επιλέξτε <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>.
Εάν εμφανιστεί η οθόνη σύνδεσης, πληκτρολογήστε τον σωστό κωδικό και το σωστό PIN. Σύνδεση στη συσκευή
3
Επιλέξτε <Ρυθμ. Προγρ. Οδήγησης Ethernet>.
4
Επιλέξτε εάν οι ρυθμίσεις Ethernet θα διαμορφωθούν αυτόματα ή μη.
Αν έχει ενεργοποιηθεί ο αυτόματος εντοπισμός, η συσκευή εντοπίζει και ορίζει αυτόματα τον τρόπο επικοινωνίας και τον τύπο Ethernet που μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Αυτόματη διαμόρφωση ρυθμίσεων Ethernet
Μοντέλο οθόνης αφής
Επιλέξτε <On> στην <Αυτόματη Ανίχνευση>.
Μοντέλο ασπρόμαυρης LCD
Επιλέξτε <Αυτόματη Ανίχνευση>  <On>.
Μη αυτόματη διαμόρφωση ρυθμίσεων Ethernet
1
Διαμόρφωση ρύθμισης για την απενεργοποίηση του Αυτόματου εντοπισμού.
Μοντέλο οθόνης αφής
Επιλέξτε <Off> στην <Αυτόματη Ανίχνευση>.
Μοντέλο ασπρόμαυρης LCD
Επιλέξτε <Αυτόματη Ανίχνευση>  <Off>.
2
<Κατάσταση Επικοινωνίας>  επιλέξτε τον τρόπο επικοινωνίας.
<Ημι-Αμφίδρομη>
Κατ' εναλλαγή αποστολή και λήψη δεδομένων επικοινωνίας. Επιλέξτε το, όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με συσκευή δικτύου που χρησιμοποιεί ημι-αμφίδρομη επικοινωνία.
<Πλήρως Αμφίδρομη>
Ταυτόχρονη αποστολή και λήψη δεδομένων επικοινωνίας. Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση στα περισσότερα περιβάλλοντα.
3
<Τύπος Ethernet>  επιλέξτε τον τύπο Ethernet.
4
Επιλέξτε <Εφαρμογή>.
5
Επανεκκινήστε τη συσκευή.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή, περιμένετε τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα και ενεργοποιήσετε την ξανά.
24YS-016