Konfigurering af nøgle og certifikat for TLS

Du kan kryptere kommunikation mellem maskinen og en webbrowser på computeren vha. TLS (Transport Layer Security). TLS er en mekanisme til kryptering af data, der sendes eller modtages via netværket. TLS skal aktiveres, når Brugerinterface til fjernbetjening bruges til at angive indstillinger for IPSec (Metoden Forhåndsdelt nøgle), IEEE 802.1X-godkendelse (TTLS/PEAP) eller SNMPv3. Hvis du vil bruge TLS-krypteret kommunikation til Brugerinterface til fjernbetjening, skal du angive "nøgle og certifikat" (servercertifikat), som du ønsker at bruge, før du aktiverer TLS. Generér eller installer nøgle og certifikat for TLS, før du aktiverer TLS (Administrationsfunktioner).
For mere information om de grundlæggende handlinger, der skal udføres ved indstilling af maskinen fra Brugerinterface til fjernbetjening, henvises til Angivelse af menuindstilling for Brugerinterface til fjernbetjening.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i systemadministratortilstand. Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
2
Klik på [Indstillinger/registrering] på portalsiden. Skærm for Brugerinterface til fjernbetjening
3
Vælg [Netværksindstillinger]  [TLS-indstillinger].
4
Klik på [Nøgle og certifikat].
5
Klik på [Registrer standardnøgle] til højre for den nøgle og det certifikat, du vil bruge.
Visning af detaljer om et certifikat
Du kan klikke på detaljerne for certifikatet eller kontrollere certifikatet ved at klikke på det tilhørende tekstlink under [Nøglenavn] eller ikonet for certifikatet.
6
Vælg [Licens/andet]  [Indstillinger for Fjern-UI].
7
Klik på [Rediger].
8
Marker afkrydsningsfeltet [Brug TLS], og klik på [OK].
9
Genstart maskinen.
Sluk maskinen, vent mindst 10 sekunder, og tænd den igen.
Brug af kontrolpanelet
Du kan også aktivere eller deaktivere TLS-krypteret kommunikation fra <Menu> på Hjem-skærmen. <Fjern-UI>/<Brug Fjern-UI>
Start af Brugerinterface til fjernbetjening med TLS
Hvis du forsøger at starte Brugerinterface til fjernbetjening, når TLS er aktiveret, kan der blive vist en sikkerhedsbesked om sikkerhedscertifikatet. I dette tilfælde skal du kontrollere, at den rigtige URL-adresse er angivet i adressefeltet og derefter fortsætte for at få vist skærmen Brugerinterface til fjernbetjening. Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
Brug af TLS til at kryptere modtagelse af I-fax
Hvis POP3-serveren understøtter TLS, kan du aktivere TLS til kommunikation med POP3-serveren (Konfigurering af indstillinger for modtagelse for I-fax). Få flere oplysninger om POP3-serveren ved at kontakte din internetudbyder eller netværksadministrator.
Begrænsning af TLS-versionen
Vælg [Tilladte versioner] på siden for [TLS-indstillinger] i Brugerinterface til fjernbetjening, og angiv øvre og nedre grænseværdi.
24Y5-04A