Forside

 

Udbakke

Det udskrevne papir sendes til udbakken.

USB-port (til tilslutning af USB-enhed)

Brug denne port til tilslutning af en tredjeparts USB-hukommelsesenhed eller USB-tastatur. Hvis du tilslutter en USB-hukommelsesenhed, kan du udskrive data fra hukommelsesenheden.
Indsæt en USB-hukommelsesenhed
Udskrivning fra USB-hukommelse (hukommelsesmedieudskrivning)

Papirstopper

Åbn papirstopperen, hvis du ønsker at forhindre papiret i at falde ud af udbakken.

Løftehåndtag

Hold i løftehåndtagene, når du bærer maskinen. Placering af maskinen et nyt sted

Afbryder

Tænder eller slukker for strømmen. Hvis du vil genstarte maskinen, skal du slukke den, vente i mindst 10 sekunder og tænde den igen.

Frontdæksel

Åbn frontdækslet, når du skal udskifte tonerpatronerne.
Fremgangsmåde for at udskifte tonerpatroner

Papirskuffe

Læg papir af den type, du ofte bruger, i papirskuffen. Ilægning af papir i papirskuffen

Universalbakke/manuel fremføringsåbning

Indfør papir i universalbakken, når du midlertidigt vil bruge en papirtype, der er anderledes end den, der er lagt i papirskuffen. Ilægning af papir i universalbakken
Hvis man i Brugervejledning, ikke har brug for at kende forskel på "manuel fremføringsåbning" og "universalbakke", henvises der samlet til dem som "universalbakke".

Ventilationsåbninger

Luft inde fra maskinen udluftes for at nedkøle maskinens indvendige side. Bemærk, hvis der placeres genstande foran ventilationsåbninger, kan der ikke udluftes.

Kontrolpanel

Kontrolpanelet består af taster som f.eks. tasten Hjem, tasten Stop samt statusindikatorer. Du kan foretage alle betjeninger og angive indstillinger i kontrolpanelet.
Kontrolpanel
Grundlæggende skærmbilleder
24Y5-01L