Indstilling af systemadministrator-id og pinkode

Indstil systemadministratorkontoen "Systemadministrator-id". Du kan også angive en pinkode for systemadministrator-id'et. Hvis dette id er aktiveret, kan du kun få adgang til emner, der kræver administratorrettigheder, som f.eks. <Netværk> og <Styringsindstillinger>, når systemadministrator-id'et og pinkoden er angivet korrekt. Indstillingsoplysningerne for systemadministrator-id er vigtige for maskinens sikkerhed, så sørg for, at det kun er administratorer, der kender systemadministator-id'et og pinkoden.
1
Vælg <Menu> på skærmen Hjem. Hjem-skærmen
2
Vælg <Styringsindstillinger>.
Hvis systemadministrator-id'et allerede er angivet
Hvis loginskærmen vises, skal du indtaste den korrekte id og pinkode. Login på maskinen
3
Vælg <Brugerstyring>  <Indstil. for information om systemadmin.>.
4
Vælg <Systemadministrator-ID og -PIN>.
5
Angiv systemadministrator-id og pinkode
Angiv <Systemadministrator-ID>  <Systemadministrator-PIN>.
Indtast tallene for hvert emne, og tryk på <Anvend> ().
Når skærmen Bekræft vises, skal du angive pinkoden igen for at bekræfte.
Du kan ikke registrere et id eller en pinkode, der kun består af nuller, f.eks. "00" eller "0000000".
Hvis du vil nulstille indstillinger for systemadministrator-id og pinkode, skal du slette de oplysninger, du indtastede i og trykke på <Anvend> (), mens felterne er tomme.
Indstilling af systemadministratornavn
Husk din pinkode. Hvis du glemmer din pinkode, skal du kontakte din lokale Canon-forhandler eller Canon HelpDesk.
Konfiguration af indstillinger via Brugerinterface til fjernbetjening
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i systemadministratorstatus. Klik på [Indstillinger/registrering] [Brugerstyring] [Information om systemadministrator]  [Rediger], og angiv de nødvendige indstillinger på det viste skærmbillede. .
Vha. Brugerinterface til fjernbetjening kan du registrere forskellige oplysninger, bl.a. kontaktoplysninger, administratorkommentarer, maskinens installationsplacering samt de indstillinger, som du kan registrere vha. kontrolpanelet. De registrerede oplysninger kan ses på siden [Enhedsinformation] i Brugerinterface til fjernbetjening. Kontrol af oplysninger om systemadministrator
Login på maskinen
Hvis du forsøger at få adgang til emner, der kræver administratorrettigheder, f.eks <Netværk> og <Styringsindstillinger>, når Systemadministrator-id er angivet, vil login-skærm blive vist. Login på maskinen
Du skal også indtaste systemadministrator-id'et og pinkoden for at logge på med Brugerinterface til fjernbetjening i systemadministratortilstand. Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
24Y5-041