<Lisens/Annet>/<Fjernkontrollinnst. / oppdater fastvare>

Alle innstillingene om programvaren og systemalternativer for maskinen, samt om registrering av lisens, er oppført med beskrivelser. Standardinnstillinger er merket med en dolk ().
Stjerner (*)
Innstillinger merket med "*1" kan ikke importeres eller eksporteres.
Det kan hende at innstillinger merket med "*2" ikke vises, alt etter hvilken modell du bruker, alternativer eller andre innstillingselementer.

<Registrer lisens> *1*2

Skriv inn lisensnøkkelen for et systemalternativ som kan brukes på maskinen. Lisensregistrering

<Fjernkontrollinnstillinger> *1

Konfigurer innstillinger for bruk av Fjernkontroll. Bruk av Fjernkontroll lar deg konfigurere maskininnstillinger fra en nettleser.
<Fjernkontroll>/<Bruk fjernkontroll>
Velg om du vil bruke Fjernkontroll (Deaktivere Fjernkontroll). Når du bruker Fjernkontroll, kan du også angi om du vil bruke TLS-kryptert kommunikasjon (Konfigurere nøkkel og sertifikat for TLS).
Modell med berøringspanel
<Bruk fjernkontroll>
<Av>
<På>
<Bruk TLS>
<Av>
<På>
Svart-/hvit LCD-modell
<Av>
 
<På>
<Bruk TLS>
<Av>
<På>
<Begrens tilgang>/<Sikkerhetsinnst. for fjernkontroll>
Angi slik at innlegging av PIN-kode kreves for tilgang til Fjernkontroll. Angi en PIN-kode på opptil 7 sifre. Alle brukere bruker en felles PIN-kode. Angi en PIN-kode for Fjernkontroll
<Av>
 
<På>
<Fjernkontroll-PIN>

<Oppdater fastvare> *1

Velg hvordan du vil installere fastvareoppdateringen i henhold til miljøet på maskinen. Oppdatere fastvare
<Via PC>
<Via Internett>
<Versjonsinformasjon>
2585-061