Registrere nøkkel og sertifikat for nettverkskommunikasjon

Du kan innhente nøkkelen og sertifikatet fra en sertifiseringsinstans (CA) for å brukes med maskinen. Installer og registrer den innhentede nøkkelen og sertifikatfilen og CA-sertifikatfilen på denne maskinen ved bruk av Fjernkontroll. Kontroller betingelsene for nøkkelen og sertifikatet, og CA-sertifikatet som kreves for maskinen på forhånd (Administreringsfunksjoner).
Hvis du vil ha mer informasjon om grunnleggende handlinger som skal utføres ved oppsett av maskinen fra Fjernkontroll, kan du se Konfigurere menyalternativer fra grensesnittet for Fjernkontroll.
1
Start Fjernkontroll, og logg på i systemstyrermodus. Starte grensesnittet for Fjernkontroll
2
Klikk på [Innstillinger/lagring] på Portal-siden. Skjermbildet for Fjernkontroll
3
Velg [Enhetsstyring]  [Nøkkel- og sertifikatinnstillinger] eller [CA-sertifikatinnstillinger].
Klikk på [Nøkkel- og sertifikatinnstillinger] når du vil installere en nøkkel og sertifikat, eller [CA-sertifikatinnstillinger] når du vil installere et CA-sertifikat.
4
Klikk på [Registrer nøkkel og sertifikat] eller [Registrerer CA-sertifikat].
Slette en registrert nøkkel og sertifikat eller et CA-sertifikat
Klikk på [Slett] til høyre for nøkkelen og sertifikatet, eller CA-sertifikatet du vil slette  klikk på [OK]. Du kan ikke slette de forhåndsinstallerte CA-sertifikatene.
En nøkkel og sertifikat kan ikke slettes hvis det er i bruk til et formål, for eksempel når "[TLS]" eller "[IEEE 802.1X]" vises under [Nøkkelbruk]. Hvis dette er tilfelle, må du deaktivere funksjonen eller erstatte nøkkelen og sertifikatet før du sletter dem.
Deaktivere eller aktivere de forhåndsinstallerte CA-sertifikatene
Klikk på [Deaktivere] til høyre for det forhåndsinstallerte CA-sertifikatet du vil deaktivere. Hvis du vil aktivere sertifikatet på nytt, klikker du på [Aktivere] til høyre for sertifikatet.
5
Klikk på [Installer].
Slette nøkkelen og sertifikatfilen eller CA-sertifikatfilen
Klikk på [Slett] til høyre for filen du vil slette  klikk på [OK].
6
Klikk på [Bla gjennom], angi filen som skal installeres, og klikk på [Start installering].
Nøkkelen og sertifikatfilen eller CA-sertifikatfilen installeres på maskinen fra en datamaskin.
7
Registrer nøkkelen og sertifikatet, eller CA-sertifikatet.
 Registrere en nøkkel og sertifikat
1
Klikk på [Lagre] til høyre for nøkkelen og sertifikatfilen du vil registrere.
2
Skriv inn navnet på nøkkelen og passordet.
[Nøkkelnavn]
Tast inn alfanumeriske tegn for navnet på nøkkelen som skal registreres.
[Passord]
Tast inn alfanumeriske tegn for passordet for den private nøkkelen som er angitt for filen som skal registreres.
3
Klikk på [OK].
 Registrere et CA-sertifikat
Klikk på [Lagre] til høyre for CA-sertifikatfilen du vil registrere.
2585-04F