Konfigurere IEEE 802.1X-godkjenningsinnstillinger

Maskinen kan kobles til et 802.1X-nettverk som en klientenhet. Et vanlig 802.1X-nettverk består av en RADIUS-server (godkjenningsserver), LAN-bryter (godkjenner) og klientenheter med godkjenningsprogramvare (leverandører). Hvis en enhet prøver å koble seg til 802.1X-nettverket, må enheten gå gjennom brukergodkjenning for å bevise at tilkoblingen blir foretatt av en godkjent bruker. Godkjenningsinformasjon sendes til og sjekkes av en RADIUS-server, som tillater eller avviser kommunikasjon med nettverket, alt etter godkjenningsresultatet. Hvis godkjenningen mislykkes, blokkerer en LAN-bryter (eller et tilgangspunkt) tilgang fra utenfor nettverket.
 
IEEE 802.1X-godkjenningsmetode
Velg godkjenningsmetoden fra alternativene nedenfor. Om nødvendig installerer du eller registrerer en nøkkel og sertifikat eller CA-sertifikat før du konfigurerer IEEE 802.1X-godkjenning (Registrere nøkkel og sertifikat for nettverkskommunikasjon).
TLS
Maskinen og godkjenningsserveren godkjenner hverandre ved en felles verifisering av sertifikatene. En nøkkel og sertifikat utstedt av en sertifiseringsinstans (CA) kreves for klientgodkjenning (ved godkjenning av maskinen). For servergodkjenningen kan et CA-sertifikat som er installert via Fjernkontroll, brukes i tillegg til et CA-sertifikat som er forhåndsinstallert på maskinen.
TTLS
Denne godkjenningsmetoden bruker et brukernavn og et passord for klientgodkjenning og et CA-sertifikat for servergodkjenning. MSCHAPv2 eller PAP kan velges som den interne protokollen. TTLS kan brukes med PEAP samtidig. Aktiver TLS for Fjernkontroll før du konfigurerer denne godkjenningsmetoden (Konfigurere nøkkel og sertifikat for TLS).
PEAP
De obligatoriske innstillingene er omtrent de samme som for TTLS. MSCHAPv2 brukes som den interne protokollen. Aktiver TLS for Fjernkontroll før du konfigurerer denne godkjenningsmetoden (Konfigurere nøkkel og sertifikat for TLS).
 
Hvis du vil ha mer informasjon om grunnleggende handlinger som skal utføres ved oppsett av maskinen fra Fjernkontroll, kan du se Konfigurere menyalternativer fra grensesnittet for Fjernkontroll.
1
Start Fjernkontroll, og logg på i systemstyrermodus. Starte grensesnittet for Fjernkontroll
2
Klikk på [Innstillinger/lagring] på Portal-siden. Skjermbildet for Fjernkontroll
3
Velg [Nettverksinnstillinger]  [IEEE 802.1X-innstillinger].
4
Klikk på [Rediger].
5
Merk av for [Bruk IEEE 802.1X], skriv inn påloggingsnavnet i tekstboksen [Påloggingsnavn].
[Bruk IEEE 802.1X]
Merk av i boksen for å aktivere IEEE 802.1X-godkjenning.
[Påloggingsnavn]
Tast inn alfanumeriske tegn for et navn (en EAP-identitet) som brukes for å identifisere brukeren.
6
Konfigurer følgende innstillinger i henhold til den angitte godkjenningsmetoden.
 Angi TLS
1
Merk av for [Bruk TLS], og klikk på [Nøkkel og sertifikat].
Du kan ikke bruke TLS med TTLS eller PEAP.
2
Klikk på [Lagre standardnøkkel] til høyre for nøkkelen og sertifikatet du vil bruke til klientgodkjenning.
Vise detaljer for et sertifikat
Du kan kontrollere detaljene for sertifikatet eller verifisere sertifikatet ved å klikke på den tilhørende tekstkoblingen under [Nøkkelnavn] eller på sertifikatikonet.
 Angi TTLS/PEAP
1
Merk av for [Bruk TTLS] eller [Bruk PEAP].
Intern protokoll for TTLS
Du kan velge MSCHAPv2 eller PAP.
2
Klikk på [Endre brukernavn/Passord].
Hvis du vil angi et annet brukernavn enn påloggingsnavnet, fjerner du merket for [Bruk påloggingsnavn som brukernavn]. Kryss av i boksen hvis du vil bruke påloggingsnavnet som brukernavn.
3
Angi brukernavn og passord.
[Brukernavn]
Skriv inn alfanumeriske tegn for brukernavnet.
[Endre passord]
Hvis du vil angi eller endre passordet, krysser du av i boksen og taster inn alfanumeriske tegn for det nye passordet både i tekstboksen [Passord] og i tekstboksen [Bekreft].
4
Klikk på [OK].
7
Klikk på [OK].
8
Start maskinen på nytt.
Slå av maskinen og vent i minst 10 sekunder før du slår den på igjen.
Bruke betjeningspanelet
Du kan også aktivere eller deaktivere IEEE 802.1X-godkjenning fra <Meny> i Hjem-skjermen. <Bruk IEEE 802.1X>/<IEEE 802.1X-innstillinger>
2585-04J