Konfigurere tilkobling ved å angi detaljerte innstillinger

Hvis du vil angi sikkerhetsinnstillingene detaljert, eller hvis du ikke kan opprette den trådløse tilkoblingen ved å følge de andre prosedyrene, må du angi all nødvendig informasjon for den trådløse tilkoblingen manuelt. Før du angir detaljerte innstillinger, må du kontrollere og skrive ned den nødvendige informasjonen, inkludert SSID, nettverksnøkkel og protokoller for trådløs sikkerhet. Kontrollere SSID-en og nettverksnøkkelen.
1
Velg <Meny> på Hjem-skjermen. Hjem-skjermen
2
Velg <Preferanser>  <Nettverk>.
Hvis påloggingsskjermbildet vises, angir du riktig ID og PIN-kode. Logge på maskinen
3
Velg <Trådløst LAN-innstillinger>.
Hvis meldingen <Vil du aktivere det trådløse LAN-et?> vises, velger du <Ja>.
4
Les meldingen som vises, og velg <OK>.
5
Velg <SSID-innstillinger>  <Angi manuelt>.
6
Tast inn SSID-en som du skrev ned.
Skriv inn SSID-en og velg <Bruk>.
Informasjon om hvordan du legger inn tekst, se Skrive inn tekst.
7
Angi sikkerhetsinnstillingene basert på informasjonen du har skrevet ned.
Hvis du ikke må angi sikkerhetsinnstillingene, velger du <Ingen>.
Bruke WEP
Bruke WPA-PSK eller WPA2-PSK
8
Velg <Ja>.

Hvis en feilmelding vises under oppsettet
Velg <Lukk>, kontroller om de angitte innstillingene er riktige, og gå tilbake til trinn 5.
9
Vent til meldingen <Tilkoblet.> vises.
10
Velg <Lukk>.
Vent i flere minutter til IP-adressen og annet er stilt inn automatisk.
Signalstyrke
Hvis flere trådløse rutere er tilgjengelige for tilkobling, kobler maskinen seg til enheten med det sterkeste signalet. Signalstyrken måles med RSSI (Received Signal Strength Indication – indikasjon på mottatt signalstyrke).
Du kan angi IP-adressen manuelt. Angi IP-adresse
Når maskinen er koblet til et kablet LAN, vises WiFi-ikonet på Hjem-skjermen eller skjermbildet for grunnleggende funksjoner, for hver funksjon. Grunnleggende skjermbilder
Redusere strømforbruket
Du kan stille maskinen inn til å gå i <Strømsparingsmodus> basert på signaler som sendes ut fra den trådløse ruteren. <Strømsparingsmodus>
Hvis IP-adressen for maskinen er endret
I et DHCP-miljø kan IP-adressen for maskinen endres automatisk. Hvis dette skjer, opprettholdes tilkoblingen så lenge maskinen og datamaskinen er på samme delnett.
2585-00S