Prosedur untuk Menetapkan Folder Kongsi sebagai Lokasi Penyimpanan

Sebelum mengkonfigurasi mesin untuk mengimbas ke folder kongsi, semak aliran penyediaan yang ditunjukkan di bawah.
 
 
Pastikan bahawa mesin dan komputer disambungkan dengan betul.
 
 
Pastikan anda mempunyai maklumat berikut:
Alamat IP mesin. Melihat Tetapan Rangkaian
Nama komputer di mana terletaknya folder kongsi. Semak Nama Komputer
Laluan dan nama folder kongsi (Jika sekatan akses ditetapkan kepada folder, nama pengguna dan maklumat kata laluan juga diperlukan).
Untuk arahan mengenai cara mencipta folder kongsi baharu, lihat "Send Setting Guide (Hantar Panduan Tetapan)".
 
 
Pastikan bahawa komputer memenuhi keperluan sistem untuk Send Function Setting Tool (Model Disokong Sahaja).
Keperluan sistem untuk Send Function Setting Tool (Model Disokong Sahaja) Persekitaran Sistem
Pastikan juga bahawa <Guna HTTP> dan <Guna UI Kawalan Jauh> ditetapkan kepada <Aktif>.
Melumpuhkan HTTP Komunikasi
Melumpuhkan UI Kawalan Jauh
 
 
29WY-01U