Spreminjanje številk vrat

Vrata so končne točke za komunikacijo z drugimi napravami. Običajne številke vrat se uporabljajo za najpogostejše protokole, vendar so naprave, ki jih uporabljajo, izpostavljene napadom, saj so te številke vrat dobro znane. Za večjo varnost lahko skrbnik omrežja spremeni številke vrat. Ko spremenite številko vrat, morate novo številko vrat vnesti tudi v komunikacijske naprave, kot so računalniki in strežniki. Številke vrat določite glede na omrežno okolje.
Če želite spremeniti številko vrat strežnika proxy, glejte Nastavitev strežnika proxy.
1
Izberite <Meni> na zaslonu Domov. Zaslon Domov
2
Izberite <Omrežne nastavitve>.
Če se prikaže zaslon za vnos kode PIN, vnesite pravilno kodo PIN. Nastavitev kode PIN skrbnika sistema
3
Izberite <Nastavitve TCP/IP>  <Nastavitve številke vhoda>.
4
Izbira protokola, za katerega želite spremeniti številko vrat.
Več informacij o protokolih
<LPD>/<RAW>/<WSD Multicast Discovery> Konfiguriranje tiskalniških protokolov in funkcij WSD
<HTTP> Onemogočanje komunikacije HTTP
<SNMP> Spremljanje in upravljanje naprave s storitvijo SNMP
5
Vnesite številko vrat in izberite <Uporabi>.
Informacije o vnašanju besedila najdete v poglavju Vnašanje besedila.
3R3X-047