Konfiguriranje tiskalniških protokolov in funkcij WSD

Konfigurirajte protokole, ki se uporabljajo za tiskanje dokumentov iz omrežnega računalnika.
Če želite več informacij o osnovnih postopkih, ki se izvajajo med nastavljanjem naprave prek vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik), glejte Nastavitev možnosti menijev iz vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik).
1
Zaženite Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) in se prijavite v načinu upravitelja sistema. Zagon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
2
Na strani portala kliknite [Settings/Registration]. Zaslon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Kliknite [Network Settings]  [TCP/IP Settings].
4
Konfigurirajte tiskalniške protokole.
Konfiguriranje protokola LPD ali RAW
1
Kliknite [Edit] v razdelku [LPD Print Settings] ali [RAW Print Settings].
2
Po potrebi konfigurirajte nastavitve.
[Use LPD Printing]
To polje potrdite, če želite tiskati prek protokola LPD. Če ne uporabljate tiskanja prek protokola LPD, počistite to potrditveno polje.
[Use RAW Printing]
To polje potrdite, če želite tiskati prek protokola RAW. Če ne uporabljate tiskanja prek protokola RAW, počistite to potrditveno polje.
3
Kliknite [OK].
Konfiguriranje WSD
1
Kliknite [Edit] v razdelku [WSD Settings].
2
Po potrebi konfigurirajte nastavitve.
[Use WSD Printing]
To polje potrdite, če želite tiskati prek protokola WSD. Če ne uporabljate tiskanja prek protokola WSD, počistite to potrditveno polje.
[Use WSD Browsing]
To polje potrdite, če želite pridobiti informacije o napravi iz računalnika prek protokola WSD. To potrditveno polje je samodejno potrjeno, če potrdite polje [Use WSD Printing].
[Use WSD Scanning]
Optično branje WSD vam omogoča, da optično preberete dokumente v računalnik, ne da bi morali namestiti gonilnik optičnega bralnika. To polje potrdite, če želite dokumente optično prebrati prek WSD. Če ne uporabljate optičnega branja prek WSD, to polje počistite.
[Use Computer Scanning]
To polje potrdite, če želite uporabiti optično branje WSD z upravljanjem prek operacijske plošče naprave. To potrditveno polje lahko izberete le, ko je izbrano potrditveno polje [Use WSD Scanning]. Če želite optično brati, izberite <Optično branje> na zaslonu Domov in določite računalnik s povezavo WSD kot cilj optičnega branja (Optično branje in shranjevanje v računalnik).
[Use Multicast Discovery]
Potrdite potrditveno polje, da nastavite napravo tako, da odgovori na sporočila Multicast Discovery. Če polje počistite, bo naprava ostala v stanju spanja tudi, ko v omrežje prihajajo sporočila Multicast Discovery.
3
Kliknite [OK].
Izbiranje nastavitev na operacijski plošči
Do nastavitev protokolov LPD, RAW in WSD lahko dostopate tudi v meniju <Meni> na zaslonu Domov.
<Nastavitve tiskanja LPD>
<Nastavitve tiskanja RAW>
<Nastavitve WSD>
Nastavitev omrežnih naprav WSD
Omrežne naprave WSD lahko dodate iz mape tiskalnika. Odprite mapo tiskalnika (Odpiranje mape s tiskalniki)  kliknite [Add a device] (Dodaj napravo) ali [Add a printer] (Dodaj tiskalnik) in upoštevajte navodila na zaslonu. Če želite več informacij o tem, kako namestiti gonilnik za omrežje WSD, glejte priročnike za ustrezne gonilnike na spletnem mestu, kjer so na voljo spletni priročniki.
Če želite spremeniti številko vrat
Za protokol tiskanja je treba uporabiti isto številko vrat, kot se uporablja za napravo in za računalnik.
Konfiguriranje vhodov tiskalnika
Spreminjanje številk vrat
3R3X-00U