Nastavitev povezave z vnosom podrobnih nastavitev

Če želite podrobno določiti varnostne nastavitve ali če ne morete vzpostaviti brezžične povezave po drugih postopkih, ročno vnesite vse zahtevane informacije za brezžično povezavo LAN. Preden določite podrobne nastavitve, preverite in zapišite zahtevane podatke, vključno s SSID, omrežnim ključem in protokoli za brezžično zaščito. Preverjanje SSID in omrežnega ključa
1
Izberite <Meni> na zaslonu Domov. Zaslon Domov
2
Izberite <Omrežne nastavitve>.
Če se prikaže zaslon za vnos kode PIN, vnesite pravilno kodo PIN. Nastavitev kode PIN skrbnika sistema
3
Izberite <Nastavitve brezžičnega omrežja LAN>.
Če se prikaže sporočilo <Omogoči brezžično omrežje LAN?>, izberite <Da>.
Če se prikaže sporočilo <Neposredna povezava bo prekinjena. Ali je to OK?>, izberite <Da>.
4
Preberite prikazano sporočilo in izberite <OK>.
5
Izberite <Nastavitve SSID>  <Ročni vnos>.
6
Vnesite zapisani SSID.
Vnesite SSID in izberite <Uporabi>.
Informacije o vnašanju besedila najdete v poglavju Vnašanje besedila.
7
Določite varnostne nastavitve glede na podatke, ki ste jih zapisali.
Če vam ni treba določiti varnostnih nastavitev, izberite <Brez>.
Uporaba funkcije WEP
Uporaba funkcije WPA-PSK ali WPA2-PSK
8
Izberite <Da>.

Če se med namestitvijo prikaže sporočilo o napaki
Izberite <Zapri>, preverite, ali so določene nastavitve pravilne, nato pa se vrnite na 5. korak.
9
Počakajte, da se prikaže sporočilo <Povezava vzpostavljena.>.
Počakajte nekaj minut, dokler se naslov IP in drugi elementi samodejno ne nastavijo.
Moč signala
Če je za povezavo na voljo več brezžičnih usmerjevalnikov, se bo naprava povezala s tistim, ki ima najmočnejši signal. Moč signala se meri v enotah RSSI (Received Signal Strength Indication).
Naslov IP lahko nastavite ročno. Nastavitev naslovov IP
Medtem ko je naprava povezana z brezžičnim omrežjem LAN, je na zaslonu Domov prikazana ikona brezžičnega omrežja Wi-Fi. Zaslon Domov
Zmanjšanje porabe energije
Napravo lahko nastavite, da preklopi v <Način manjše porabe> glede na signale, ki jih pošilja brezžični usmerjevalnik. <Način manjše porabe>
Če se naslov IP naprave spremeni
V okolju DHCP se lahko naslov IP naprave samodejno spremeni. V tem primeru se povezava ohrani, dokler sta naprava in računalnik v istem podomrežju.
3R3X-00F