Spreminjanje zgornje omejitve velikosti enote za prenos

V večini ethernetnih omrežij je velikost paketa, ki ga lahko pošljete, omejena na 1500 bajtov. Paketi so kosi podatkov, v katere so razdeljeni izvirni podatki, preden so poslani. Omejitev enote za prenos (MTU) se lahko razlikuje glede na omrežje. Po potrebi spremenite te nastavitve naprave. Če želite več informacij, se obrnite na skrbnika omrežja.
1
Izberite <Meni> na zaslonu Domov. Zaslon Domov
2
Izberite <Omrežne nastavitve>.
Če se prikaže zaslon za vnos kode PIN, vnesite pravilno kodo PIN. Nastavitev kode PIN skrbnika sistema
3
Izberite <Nastavitve TCP/IP>  <Velikost MTU>.
4
Izberite MTU.
3R3X-011