Nastavitev premora pred vzpostavitvijo povezave z omrežjem

Če ima omrežje nastavljeno redundantno povezavo z več zvezdišči ali omrežnimi mostovi, morate določiti mehanizem, ki bo preprečil kroženje paketov. Ena od učinkovitih rešitev je, da določite vlogo posameznih komutacijskih vrat. Kljub temu se lahko komunikacija za nekaj deset sekund prekine, takoj ko spremenite način povezave med omrežnimi napravami ali dodate novo napravo. Če pride do te težave, nastavite čas čakanja pri vzpostavljanju omrežne povezave.
1
Izberite <Meni> na zaslonu Domov. Zaslon Domov
2
Izberite <Omrežne nastavitve>.
Če se prikaže zaslon za vnos kode PIN, vnesite pravilno kodo PIN. Nastavitev kode PIN skrbnika sistema
3
Izberite <Čas čakanja na povezavo ob zagonu>.
4
Vnesite potreben čas čakanja na povezavo z omrežjem in pritisnite .
3R3X-012