Ilægning af kuverter

Kuverter kan lægges i Papirskuffe 1 og universalbakken. Sørg for at udjævne eventuelle krøllede kuverter, før du ilægger dem. Vær også opmærksom på retningen af kuverterne, og hvilken side der vender opad.
Flyt ikke papirskuffens papirstyr med kraft i den forkerte retning. Hvis du gør det, kan du beskadige papirskuffen.
Print ikke på begge sider af en kuvert. Dette kan medføre papirstop, snavset print eller snavse indersiden af maskinen til.
Hvis der er en temperaturforskel mellem opbevaringsstedet og det sted, hvor kuverterne skal printes, skal du lade kuverterne ligge ved printerens rumtemperatur, før du bruger dem.
Indstil <Kuvert> i <Papirformat i skuffe 1> i <Skuffe 1> (Papirindstillinger) efter formatet på de kuverter, der ilægges. Hvis du ikke gør det, kan det medføre papirstop, snavset print eller snavse indersiden af maskinen til.
Hvis du printer på kuverter, bør du tømme udbakken, hver gang der er printet 10 kuverter.
Kuverter bør opbevares beskyttet mod høje temperaturer og fugt.
Ilæg ikke følgende typer af kuverter.
Bøjede, krøllede eller foldede kuverter
Meget kraftige eller tynde kuverter
Fugtige eller våde kuverter
Iturevne kuverter
Kuverter i uregulært format
Kuverter med huller eller vinduer
Kuverter, der allerede er lukkede
Kuverter med huller eller perforeringer
Kuverter med særligt glatte overflader
Kuverter af overfladebehandlet, farvet papir
Selvklæbende kuverter med blæk, lim eller andre substanser kan smelte, brænde, fordampe eller afgive lugt under varmen fra en fikseringsenhed (ca. 200 °C). Alt efter det selvklæbende materiale, der er brugt, kan limen smelte pga. varmen i fikseringsenheden, hvorved kuverterne er forseglet.

Før ilægning af kuverter

Følg fremgangsmåden herunder for at klargøre kuverterne, før de ilægges.
1
Luk flappen på hver kuvert.
2
Gør dem flade for at få eventuel resterende luft ud, og sørg for, at kanterne er trykket tæt sammen.
3
Løsn eventuelle stive hjørner på kuverterne og udjævn eventuelle krøller.
4
Ret kuvertens kanter ind på et plant underlag.
Hvis du anvender kuverter, hvor der er lim på flapperne, kan limen smelte pga. fikseringsenhedens varme og tryk.
Undgå at printe på bagsiden af kuverterne (hvor der er en flap).
Hvis kuverterne bliver fyldt med luft, skal du glatte dem ud med hånden, før du lægger dem i Papirskuffe 1.

I papirskuffen

Fastgør kuvertfremføreren, før du lægger kuverter i papirskuffen.
Når du bruger ISO-C5-kuverter, behøves kuvertfremføreren ikke at blive fastgjort.
1
Åbn Papirskuffe 1, og fjern kuvertfremføreren.
1
Tag fat i håndtaget, og træk papirskuffen ud, til den stopper.
2
Fjern kuvertfremføreren, der er placeret inde i papirskuffen.
2
Fastgør kuvertfremføreren ved at indstille de udstikkende områder på kuvertfremføreren efter papirskuffens huller.
Fastgør kun kuvertfremføreren, når du ilægger kuverter. Hvis du ilægger andet papir end kuverter, når kuvertfremføreren er fastgjort, kan det medføre papirstop.
Når kuvertfremføreren ikke bruges, skal den anbringes i papirskuffens lagerområde.
3
Juster placeringen af papirstyrene.
1
Ret det venstre styr ind, mens du presser på toppen af det for at justere det med mærket for det ønskede papirformat.
2
Ret det forreste styr ind, mens du presser på toppen af det for at justere det med mærket for det ønskede papirformat.
*1 Venstre papirstyr
*2 Forreste papirstyr
Skub papirstyret, indtil de klikker på plads. Hvis papirstyrene ikke er justeret korrekt, vises papirformatet ikke korrekt på displayet. Det er også nødvendigt at justere papirstyrene korrekt for at undgå papirstop, snavsede udskrifter, eller at maskinens indre bliver tilsmudset.
4
Læg kuverter i skuffen.
1
Ilæg 10 kuverter ad gangen med printsiden opad.
2
Tryk ned på bakkens højre side, så de låses på plads.
Ret kuverternes forreste kant ind og sørg for, at de fastholdes under bøjlerne. Sørg for, at flapperne vender som vist i illustrationerne herunder.
Monarch, COM10 No.10, DL, ISO-C5
Yougatanaga 3
Nagagata 3
Når du ilægger kuverter, skal du sørge for, at de placeres forkert.
Krøllede eller bøjede kuverter bør glattes ud, inden du benytter dem.
Kontrollér, at kuvertstakkens højde ikke overskrider påfyldningsmærket ().
Kontrollér, når du ilægger ISO-C5-kuverter, at kuvertstakkens højde ikke overskrider påfyldningsmærket ().
Hvis flappen på en kuvert åbner og sidder fast under kuvertfremføreren, kan det medføre papirstop.
Hvis kuverter vendes normalt, når de ilægges, men er krøllet, når de er blevet udskrevet, skal du dreje dem 180 grader, før du lægger dem i, sådan som det er vist herunder.
Monarch, COM10 No.10, DL, ISO-C5
Yougatanaga 3
Ved udskrivning skal du kontrollere, at retningen på det ilagte papir matcher den retning, der vises på printerdriverens skærmbillede til indstilling af udskrivning. Du kan få flere oplysninger ved at klikke på [Hjælp] på skærmen for printerdriveren.
Ved kopiering skal du vende originalerne 180 grader, før du lægger dem i.
5
Skub forsigtigt papirskuffen tilbage i maskinen.
6
Registrer kuverttypen på <Papirindstillinger>-skærmen.
Du kan få anvisninger i, hvordan du registrerer kuverttypen, i trin 3 af Angivelse af papirtype i papirskuffen.

I universalbakken

Hvis du vil lægge kuverter i universalbakken, skal du følge proceduren, der beskrives herunder, for at forhindre, at kuverter bliver krøllede.
Få oplysninger om, hvordan du bruger universalbakken, under Ilægning af papir i universalbakken.
1
Åbn universalbakken.
Hvis du ilægger kuverter i stort format, skal du trække forlængerbakken ud.
*1 Forlængerbakke
Hvis et andet papirformat end kuverter angives for universalbakken, skal du angive <Registrér standardindstill.> til <Fra>. Registrering af standardpapirindstillingerne for universalbakken
2
Læg kuverterne i universalbakken.
Ilæg dem som vist i figurerne herunder.
COM10 No.10 Monarch DL ISO-C5
Nagagata 3
Yougatanaga 3
Overskrid ikke påfyldningsmærket ved ilægning af kuverter
Sørg for, at kuvertstakkens højde ikke overskrider påfyldningsmærket ().
3
Juster papirstyrene.
*1 Papirstyr
Indstil papirstyrene, så de passer til kuverternes sider
Papirstyr, der er placeret for løst eller for tæt, kan medføre fejlfremføring eller papirstop.
Hvis kuverter vendes normalt, når de ilægges, men er krøllet, når de er blevet udskrevet, skal du dreje dem 180 grader, før du lægger dem i, sådan som det er vist herunder.
Monarch, COM10 No.10, DL, ISO-C5
Yougatanaga 3
Ved udskrivning skal du kontrollere, at retningen på det ilagte papir matcher den retning, der vises på printerdriverens skærmbillede til indstilling af udskrivning. Du kan få flere oplysninger ved at klikke på [Hjælp] på skærmen for printerdriveren.
Ved kopiering skal du vende originalerne 180 grader, før du lægger dem i.
»
Fortsæt til Angivelse af papirformat og -type i universalbakken
0SS5-00Y