Angivelse af papirformat og -type i universalbakken

Dette skærmbillede vises, hvis der lægges papir i universalbakken. Følg vejledningen på skærmen for at angive indstillinger, der passer til formatet og typen af det ilagte papir.
Hvis den skærm, der er angivet herover, ikke vises, når der er ilagt papir
Hvis du altid lægger det samme papir i den universalbakken, kan du springe betjeningen af papirindstillingerne over ved at registrere papirformatet og -typen som standardindstillingen. Når standardindstillingen er blevet registreret, vil den skærm, der er angivet herover, imidlertid ikke blive vist. Hvis du vil vise skærmen, skal du vælge <Fra> for <Registrér standardindstill.> (Registrering af standardpapirindstillingerne for universalbakken).
1
Tryk på papirformatet.
Ved ilægning af papir med brugerdefineret format
2
Tryk på papirtypen.
0SS5-013