Angivelse af papirtype i papirskuffen

Benyt følgende fremgangsmåde, når du ilægger andet papir end almindeligt papir, f.eks. kraftigt papir eller kuverter, i skuffen.
For papir, der ikke automatisk genkendes, f.eks. LGL eller EXEC, skal du angive papiret med <Papirformatliste 1 til genkendelse> eller <Papirformatliste 2 til genkendelse> på forhånd.
1
Tryk på <Papirindst.>.
2
Tryk på <Skuffe 1>, <Skuffe 2>, <Skuffe 3> eller <Skuffe 4>.
Den viste meddelelse kan være forskellig afhængigt af maskinen.
3
Tryk på <Auto>.
Ilægning af brugerdefineret papir
Hvis du angiver Kuvert til Skuffe 1
4
Tryk på papirtypen.
0SS5-012