Angivelse af tidligere brugte destinationer (fax)

 
Du kan vælge en destination mellem de tre seneste destinationer. Når du angiver en tidligere brugt destination, anvender maskinen de samme faxindstillinger, du brugte sidste gang, du sendte dokumenter til den destination.
Når <Begræns genafsendelse fra log> er angivet til <Til>, kan du ikke bruge denne funktion. Deaktivering af brugen af tidligere brugte destinationer
Hvis du slukker maskinen eller indstiller <Begræns nye modtagere> til <Til>, slettes tidligere destinationer, og denne funktion deaktiveres. Begrænsning af tilgængelige destinationer
Destinationerne i Manuel afsendelse er ikke tilgængelige for denne funktion.
Når du angiver en destination vha. denne funktion, slettes de destinationer, du allerede har angivet.
1
Tryk på <Fax>.
2
Tryk på <Modtager>  <Gendan indst.>.
3
Tryk på en destination.
I forbindelse med sekventiel afsendelse vises kun den første destination, du har angivet, på skærmen, men faxen sendes til alle de destinationer, du har angivet. Afsendelse af faxer til flere destinationer på samme tid (Sekventiel afsendelse)
Den valgte destination og dens faxindstillinger er angivet.
0SS5-031