Scanningsproblemer

Forårsager farvestik ved scanning fra glaspladen

Placer dokumenter i fremføreren, og start scanning.
Placering af dokumenter i fremføreren
Scan dokumenter med ScanGear MF, og indstil til 230-240 på fanen [Advanced Mode] (Avanceret tilstand) Klik på   [Selects the highlight level.] (Vælger højlysniveauet.). Hvis problemet fortsætter, skal du justere ved gradvist at skifte til en mindre indstillingsværdi.
Konfiguration af scanningsindstillinger i ScanGear MF
Justering af lysstyrke og farve

Hvis OCR (søgbar tekst) ikke udføres korrekt

I dette afsnit forklares det, hvordan OCR (hvordan tekst gøres søgbart) fungerer, når der oprettes, søgbare PDF-filer og om det tilstrækkelige filformat til OCR-funktionen (hvordan tekst gøres søgbart). Se i følgende instruktioner, hvis du ikke kan få de rigtige resultater med OCR (hvordan tekst gøres søgbart).

OCR (Søgbart dokument)

De tegn, der kan behandles med OCR, er angivet i følgende tabel. Hvis OCR-behandlingen ikke fungerer korrekt, skal du kontrollere tegntypen.
Selvom du udfører OCR efter et sprog, der bruges i originaldokumenterne, kan du muligvis ikke få det rigtige resultat, afhængigt af teksten og originalernes filformat.
Valg
OCR-ydeevne
Genkendelsessprog
Tegnene registreres som et af følgende sprog eller en af følgende sproggrupper, alt efter hvilket sprog der er valgt i <Præferencer>  <Visningsindstillinger>  <Sprog>.*1 *2
Asiatiske sprog
Tekst på følgende sprog genkendes: japansk, kinesisk (forenklet), kinesisk (traditionelt), koreansk
Europæiske sprog
Tekst på følgende sprog eller fra følgendes sproggrupper genkendes
Sprog
Engelsk, fransk, italiensk, tysk, spansk, hollandsk, portugisisk, albansk, catalansk, dansk, finsk, islandsk, norsk, svensk, kroatisk, tjekkisk, ungarsk, polsk, slovakisk, estisk, litauisk, russisk, græsk, tyrkisk
Sproggrupper
Vesteuropæisk (ISO), centraleuropæisk (ISO), baltisk (ISO)*3
Tegngenkendelse for asiatiske sprog
Genkendelsestegntype
Japansk: alfanumeriske tegn, Kana-tegn, Kanji-tegn (JIS første niveau, JIS andet niveau (delvist)), symboler
Kinesisk (forenklet): alfanumeriske tegn, kinesiske tegn, symboler (GB2312-80)
Kinesisk (traditionelt): alfanumeriske tegn, kinesiske tegn, symboler (Big5)
Koreansk: alfanumeriske tegn, Kanji-tegn, koreansk Hangul-tegn, symboler (KSC5601)
Genkendelsesskrifttype
Understøttelse af flere skrifttyper (Ming-cho-typen anbefales)
Kursiv kan ikke genkendes
Tegngenkendelse for europæiske sprog
Genkendelsestegntype
alfanumeriske tegn, specialtegn i det genkendte sprog*4, symboler
Genkendelsesskrifttype
Understøttelse af flere skrifttyper (Times, Century og Arial anbefales)
Kursiv kan genkendes
*1 Det viste sprog på sproglisten i <Præferencer>  <Visningsindstillinger>  <Sprog> kan variere.
*2 Hvis du vælger engelsk, fransk, italiensk, tysk, spansk, thai eller vietnamesisk i <Præferencer>  <Visningsindstillinger>  <Sprog>, genkendes sproget som vesteuropæisk (ISO).
*3 Hver sproggruppe består af følgende sprog. Hvis du vælger en sproggruppe, genkendes tekst, der er skrevet på sprogene i sproggruppen.
Vesteuropæisk (ISO):
engelsk, fransk, italiensk, tysk, spansk, hollandsk, portugisisk, albansk, catalansk, dansk, finsk, islandsk, norsk, svensk
Centraleuropæisk (ISO):
kroatisk, tjekkisk, ungarsk, polsk, slovakisk
Baltisk (ISO):
estisk, lettisk, litauisk
*4 Hvis du vælger græsk, kan følgende specialtegn genkendes. Hvis du vælger andre sprog, kan der genkendes specialtegn for hvert sprog. Visse specialtegn kan ikke genkendes, afhængigt af sprogene.
Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ, Ω, α, β, γ, δ, ε, ζ, η, θ, ι, κ, λ, μ, ν, ξ, ο, π, ρ, σ, τ, υ, φ, χ, ψ, ω

Formater på originaler

Hvis du bruger et korrekt filformat til OCR, kan du forbedre nøjagtigheden af OCR-resultatet.
Hvis du ikke kan få et korrekt OCR-resultat, skal du bekræft, at filformatet for den scannede original er korrekt til OCR.
Hvis du bruger originaler, der indeholder en stor mængde tekst pr. side, kan OCR muligvis ikke udføres korrekt.
Valg
De- talj.
Format af original
Udskrevne dokumenter, tekstdokumenter (et dokument, der består af tekst, figurere, billeder, tabeller og ingen tegnhældning)
Format af tekst
Skrevet vandret, skrevet lodret
Dokumenter, der både indeholder tekst, der er skrevet vandret og lodret, kan genkendes.
For europæiske sprog og koreansk er det kun muligt at genkende vandret skrift.
Dokument uden komplekse kolonner
Tegnstørrelse
8 til 40 punkt
0SS5-0A8