Het scherm Start aanpassen

U kunt de knoppen op het scherm Start herordenen om ze gemakkelijker in het gebruik te maken. U kunt ook knoppen toevoegen/verwijderen.

Knoppen toevoegen

U kunt veelgebruikte instellingen die voor <Kopiëren>, <Fax> en <Scannen> zijn geregistreerd, als snelknoppen aan het scherm Start toevoegen.
U kunt maximaal 12 veelgebruikte instellingen registreren.

Knoppen toevoegen via <Kopiëren> en <Fax>

Knoppen toevoegen via <Scannen>

Knoppen toevoegen via <Instell. startscherm>

Knoppen verwijderen

U kunt de weergave van veelgebruikte instellingen voor <Kopiëren>, <Fax> of <Scannen> in het scherm Start annuleren als de instellingen niet meer zo vaak worden gebruikt.
Als u een veelgebruikte instelling zelf verwijdert, die is geregistreerd voor weergave op het scherm Start voor <Kopiëren>, <Fax> of <Scannen>, wordt de startschermknop waaraan deze instelling is toegewezen, ook verwijderd.
1
Tik op <Instell. startscherm>.
Als een aanmeldingsscherm wordt weergegeven, voert u de ID en pincode in met de numerieke toetsen en drukt u op . Aanmelden bij de machine
U kunt ook <Menu>  <Voorkeuren>  <Weergave-instellingen>  <Instellingen knopweergave startscherm> gebruiken.
2
Tik op <Selecteer weer te geven knop>.
3
Tik op veelgebruikte kopieer-, fax- en scaninstellingen. 
4
Schakel de selectievakjes uit voor alle instellingen die van het scherm Start moeten worden verwijderd, en tik op <Toepassen>.
5
Tik op <OK>.
De opgegeven knop wordt verwijderd, en er verschijnt een lege ruimte.
Er verschijnt een lege ruimte op de positie waar de knop zich bevond, en eventuele volgende knoppen behouden dezelfde plaats. Tik op <Instell. startscherm>  <Invoegen en lege wissen> om lege ruimten te verwijderen. Tik op een lege ruimte en vervolgens op <Verwijd.> om de ruimte te verwijderen en te zorgen dat alle eropvolgende knoppen opschuiven.

Knoppen anders rangschikken

U kunt de positie van knoppen op het scherm Start wijzigen en de knoppen desgewenst op een andere pagina weergeven.
1
Tik op <Instell. startscherm>.
Als een aanmeldingsscherm wordt weergegeven, voert u de ID en pincode in met de numerieke toetsen en drukt u op . Aanmelden bij de machine
U kunt ook <Menu>  <Voorkeuren>  <Weergave-instellingen>  <Instellingen knopweergave startscherm> gebruiken.
2
Tik op <Stel weergavevolgorde in>.
3
Wijzig de weergegeven pagina zo nodig en tik op de knop die u wilt verplaatsen.
De aangetikte knop wordt gemarkeerd.
4
Tik op <Vorige>/<Volgende> om de knop te verplaatsen totdat deze op de gewenste plaats wordt weergegeven.
Als u <Vorige>/<Volgende> vasthoudt, wordt de knop continu vooruit of achteruit verplaatst.
Wanneer u over het scherm veegt of met / naar een andere pagina gaat terwijl een knop geselecteerd is, wordt de selectie van de knop opgeheven.
5
Tik op <Toepassen>.
De positie van de knop wordt bevestigd.
Lege knoppen toevoegen
Als u een lege ruimte invoegt op de huidige locatie van een knop, gaat de knop één plaats achteruit. Tik op <Instell. startscherm>  <Invoegen en lege wissen> om lege ruimten in te voegen. Tik op de knop die u wilt verplaatsen, en vervolgens op <Invoegen> om een lege ruimte in te voegen op de plek waar de knop staat en de knop één plaats achteruit te schuiven.
Als veelgebruikte instellingen worden verwijderd of via de UI op afstand een andere naam toegekend krijgen, worden deze instellingen niet weergegeven als u op de desbetreffende knop op het scherm Start tikt. Annuleer de weergave van de knop op het scherm Start en registreer de knop vervolgens opnieuw onder een nieuwe naam als dit nodig is.
0SJY-00F