Bedieningspaneel

De toets [Startpagina]

Druk hierop om het scherm Start weer te geven. Het scherm <Start>

De toets [Snelstartgids]

Druk hierop om bedieningsinstructies en oorzaken/oplossingen voor fouten weer te geven.

Toets [Reset]

Druk op deze toets om de wijzigingen te annuleren en de eerder opgegeven instellingen te herstellen.

Toets [*]

Druk op deze toets om te schakelen tussen het type tekst dat wordt ingevoerd.
Druk hierop om toonkiezen te gebruiken, bijvoorbeeld bij het ontvangen van faxinformatiediensten. Faxinformatiediensten ontvangen

Numerieke toetsen (toetsen [0]-[9])

Druk hierop om cijfers en tekst in te voeren. Tekst invoeren

Toets [Energiebesparing]

Druk hierop om de machine in de slaapstand te plaatsen. De toets brandt geelgroen wanneer de slaapstand actief is. Druk nogmaals op de toets om de slaapstand te verlaten. De slaapstand instellen

De toets [Volume-instellingen]

Druk op deze toets om het scherm te laten verschijnen waar u aanpassingen kunt aangeven aan het volume van het verzendsignaal en het alarmvolume bij verzenden/ontvangen van een faxbericht. Het volume aanpassen

De toets [Tellerstand]

Druk op deze toets om de kopieer- en afdruktotalen weer te geven op het display.

Toets [#]

Druk op deze toets om symbolen in te voeren, zoals "@" of "/".

Toets [Wissen]

Druk hierop om de ingevoerde cijfers en tekst te wissen.

De toets [ID (aanmelden/afmelden)]

Druk hierop nadat u een ID en pincode hebt ingevoerd om u aan te melden wanneer Afdeling-ID beheer is ingeschakeld. Als u de machine niet meer nodig hebt, drukt u nogmaals op deze toets om u af te melden. Aanmelden bij de machine

Toets [Stop]

Druk op deze toets om het kopiëren, faxen en andere bewerkingen te annuleren.

Toets [Start]

Druk op deze toets om een activiteit te starten.

Het [Hoofdstroomtoevoer]-lampje

Deze indicator gaat branden wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.

[Fout]-lampje

Dit lampje knippert of brandt als er sprake is van een fout, zoals een papierstoring.

[Verwerken/gegevens]-lampje

Dit lampje knippert tijdens bewerkingen zoals het verzenden van gegevens of afdrukken. Het lampje brandt continu als er documenten wachten op verwerking.

Toets [Statusmonitor]

Druk hierop om de status van het afdrukken of faxen te zien, om de gebruiksgeschiedenis te zien of om de netwerkinstellingen zoals het IP-adres van het apparaat te bekijken. Met deze toets kunt u ook de status van het apparaat controleren, zoals de resterende hoeveelheid papier en toner, en kijken of er fouten zijn opgetreden. Het scherm <Statusmonitor>

Toets [Terug]

Druk hierop om terug te keren naar het vorige scherm. Als u deze toets bijvoorbeeld indrukt tijdens het opgeven van instellingen, worden de instellingen niet opgeslagen en keert u terug naar het vorige scherm.

Display

Hierop wordt de voortgang van kopieer-, fax- en andere taken, en foutstatussen weergegeven. Het display is een aanraakscherm, wat inhoudt dat u instellingen kunt opgeven door het scherm aan te raken. Display
0SJY-00C