Configuració d'una adreça IPv6

A continuació s'indiquen els tipus d'adreces IPv6. Deseu-les com calgui. Podeu desar fins a quatre adreces sense estat. Porteu a terme una connexió de prova com calgui.
Tipus
Explicació
Adreça local de l'enllaç
Adreces que només es poden utilitzar al mateix enllaç i que es creen automàticament sense haver de configurar res. No es poden utilitzar fora del rang de l'encaminador.
Adreça sense estat
Adreces que es creen automàticament sobre la base del prefix notificat per un encaminador i l'adreça MAC de l'equip, fins i tot en un entorn sense servidor DHCP.
Adreça manual
Adreces que s'introdueixen manualment. S'especifica la longitud de prefix i una adreça d'encaminador predeterminada.
Adreça amb estat
Adreces que s'obtenen del servidor DHCP.

Configuració d'una adreça IPv6

1
Premeu  (Configuració).
2
Premeu <Preferències>  <Xarxa> <Opcions de TCP/IP>  <Opcions d'IPv6>.
3
Premeu <Usar IPv6>  <On> <Bé> per activar les opcions d'IPv6.
4
Configureu una adreça IP.
Configureu una adreça IPv6 segons el vostre entorn i els vostres objectius.
Configuració d'una adreça sense estat
1
Premeu <Opcions d'adreça sense estat>.
2
Premeu <On>  <Bé>.
Configuració d'una adreça manual
1
Premeu <Opcions d'adreça manual>.
2
Premeu <On> a <Usar adreça manual> i configureu les opcions necessàries.
 <Usar adreça manual>
Premeu <On>.
 <Adreça manual>
Premeu el botó <Adreça manual> i introduïu una adreça. Les adreces següents no es poden utilitzar.
Adreces que comencen amb "ff" (adreça multidifusió)
Adreces que només contenen "0"
Adreces compatibles amb IPv4 (adreces IPv6 en què els 96 bits superiors són "0" i que contenen una adreça IPv4 als 32 bits inferiors)
Adreces IPv4 mapades (adreces IPv6 en què els 96 bits superiors són "0:0:0:0:ffff:" i que contenen una adreça IPv4 als 32 bits inferiors)
 <Longitud de prefix>
La longitud de la secció de l'adreça de xarxa es pot canviar.
 <Adr. encamin. predetermin.>
Premeu <Adr. encamin. predetermin.> i introduïu una adreça. Les adreces següents no es poden utilitzar.
Adreces que comencen amb "ff" (adreça multidifusió).
Adreces que només contenen "0"
Si no especifiqueu cap adreça, deixeu la columna en blanc.
Configuració d'una adreça amb estat
1
Premeu <Usar DHCPv6>.
2
Premeu <On>  <Bé>.
Premeu <On> per a <Recuperar només prefix d'adreça amb estat> si només voleu recuperar la primera meitat de l'adreça amb estat del servidor DHCP mitjançant DHCPv6. <Recuperar només prefix d'adreça amb estat>
5
Premeu  (Configuració) <Sí>.

Comprovació de la connexió d'una adreça IPv6

Quan l'equip s'hagi connectat correctament, es podrà veure la pantalla de Remote UI (IU remot) des d'un ordinador (Inici de Remote UI (IU remot)). Si no teniu un ordinador per comprovar-ho, confirmeu si s'ha establert una connexió apropiada amb els passos següents.
 (Configuració)  <Preferències>  <Xarxa>  <Opcions de TCP/IP>  <Opcions d'IPv6>  <Ordre PING>  Introduïu l'adreça de qualsevol altre dispositiu en ús o el nom de l'amfitrió  <Inici>
Quan l'equip s'hagi connectat correctament, apareixerà el missatge <Resposta de l'amfitrió.>.
Encara que les adreces IP estiguin definides correctament, si l'equip està connectat a un concentrador de commutació, pot ser que l'equip no estigui connectat a la xarxa. En aquest cas, retardeu el moment d'inici de comunicació de l'equip i intenteu connectar-vos una altra vegada. Configuració del temps d'espera quan us connecteu a una xarxa
6RFE-00R