Selecció de xarxa de fil o sense fil

Podeu seleccionar el mètode per connectar l'equip a ordinadors i altres dispositius. Les opcions disponibles són Xarxa de fil, Xarxa sense fil o Xarxa de fil + Xarxa sense fil.
Quan seleccioneu LAN amb cable i xarxa sense fil, podeu connectar-vos a una xarxa amb cable, d'ara endavant anomenada "LAN amb cable (línia principal)", i a una xarxa sense fil, d'ara endavant anomenada "xarxa sense fil (sub line)".
<Preferències>  <Xarxa>  <Seleccionar xarxa sense fil/xarxa de fil>  seleccioneu <Xarxa de fil>, <Xarxa sense fil>, o <Xarxa de fil + Xarxa sense fil>  <Bé>
Si seleccioneu <Xarxa sense fil> o <Xarxa de fil + Xarxa sense fil>
Quan establiu <Consum d'energia en mode repòs> en <Baix>, activeu <Compensar comunic. de xarxa>. Si <Compensar comunic. de xarxa> no s'activa, la xarxa sense fil no es podrà utilitzar durant el mode repòs. <Consum d'energia en mode repòs>
Quan l'opció <Compensar comunic. de xarxa> està activada, el consum elèctric és més gran que quan l'opció <Consum d'energia en mode repòs> està establerta en <Baix>.
Totes les opcions d'<Opcions de xarxa sense fil> s'esborren.

Precaucions quan feu servir una xarxa sense fil (sub line)

Quan seleccioneu l'opció <Xarxa de fil + Xarxa sense fil>, podeu utilitzar totes les funcions de xarxa configurades a l'equip, però les funcions que es poden utilitzar amb la xarxa sense fil (sub line) són limitades.
No podeu establir la xarxa sense fil com a línia principal i la LAN amb cable com a sub line.

Funcions disponibles per a la xarxa sense fil (sub line)

Generalment, la xarxa sense fil (sub line) està pensada per a les següents funcions.
Impressió que especifica directament l'equip des d'un controlador d'impressora, etc.
Enviament a un servidor de fitxers/Espai avançat utilitzant el protocol WebDAV
Ús de l'opció Espai avançat com a servidor de fitxers WebDAV
Accés a la Remote UI (IU remot)
La resta de protocols de comunicacions (ports) que no es fan servir per això estan tancats i no es poden utilitzar. Per obtenir més informació sobre el nombre de ports de comunicacions, vegeu Números de port disponibles per connexió directa/xarxa sense fil (Sub Line).
Si seleccioneu <Xarxa de fil + Xarxa sense fil>, podeu restringir les funcions que es poden utilitzar amb la xarxa sense fil (línia secundària). <Restringir funcions per la sublínia>

Funcions no disponibles per a la xarxa sense fil (sub line)

Les següents funcions de xarxa no es poden utilitzar amb una xarxa sense fil (sub line).
Connectar-se a un altra xarxa mitjançant un encaminador
Connectar-se a internet mitjançant un proxy
Actualitzar el microprogramari periòdicament
Opcions dels servidors DNS/WINS
Configuració de l'adreça IPv6
Autenticació IEEE802.1X
IPsec
Opcions de tallafoc
Establir l'adreça IP mitjançant AutoIP
Les següents funcions no es poden utilitzar a causa de les limitacions esmentades.
Creació d'un sistema d'impressió/comptabilitat que realitzi connexions amb servidors mitjançant una aplicació MEAP
Enviament a un servidor de fitxers/Espai avançat utilitzant el protocol SMB
Ús de l'opció Espai avançat com a servidor de fitxers SMB
Actualitzar el microprogramari periòdicament
Creació d'un sistema d'autenticació per a un servidor de l'Active Directory
L'adreça IP de la xarxa sense fil s'estableix en <Opcions d'adreça IP>, a <Opcions de la sublínia>. Establiment de l'adreça IPv4 de la línia secundària
57HJ-008