Seadete lähtestamine

 
Saate taastada järgmised seaded.

Menüü lähtestamine

Saate taastada printeri seaded (Seadistusmenüü loend). Olenevalt valitud seadetest võib olla vaja printer pärast lähtestamist taaskäivitada.
<Menüü>  <Haldamisseaded>  <Andmehaldus>  <Menüü lähtestus>  Valige lähtestatav üksus  <Jah>   (Vajaduse korral taaskäivitage seade)
Saate taastada printeri seaded ainult <Võrk> puhul menüüs <Eelistused>.
<Menüü>  <Eelistused>  <Võrk>  <Lähtesta võrguseaded>  <Jah>  <OK>  Taaskäivitage seade

Võtme ja sertifikaadi lähtestamine

Saate taastada võtme ja sertifikaadi ning CA- sertifikaatide seaded. Võtke arvesse, et lähtestamise käigus kustutatakse kõik printerisse salvestatud võtmed ja sertifikaadid ning CA-sertifikaadid (v.a eelinstallitud võtmed ja CA-sertifikaadid).
Pärast lähtestamist ei saa kasutada funktsioone, mis nõuavad võtit ja sertifikaati, näiteks TLS krüptitud side ja IPSec-protokolli IKE. Nende funktsioonide kasutamiseks tuleb võtme ja sertifikaadi seaded konfigureerida ja funktsioonid uuesti aktiveerida.
<Menüü>  <Haldamisseaded>  <Andmehaldus>  <Lähtesta võti ja sertifikaat>  <Jah>  

Aadressiraamatu lähtestamine

Saate taastada aadressiraamatu seaded. Võtke arvesse, et lähtestamise käigus kustutatakse aadressiraamatust kogu salvestatud teave.
<Menüü>  <Haldamisseaded>  <Andmehaldus>  <Lähtesta aadressiraamat>  <Jah>  

Kõigi andmete/seadete lähtestamine

See funktsioon võimaldab kõik andmed ja printeri seaded, kaasa arvatud logid lähtestada tehase vaikeväärtustele. See takistab tundlike andmete lekkimist printeri vahetamise või kasutuselt kõrvaldamise korral. Lähtestamisprotsessi lõppedes taaskäivitub printer automaatselt.
Veenduge enne lähtestamist, et dokumente parajasti ei töödelda ega dokumente ei ole töötlemise ootel. Need dokumendid kustutatakse lähtestamise ajal.
Printeri kasutamiseks pärast lähtestamist on vaja kõik sätted algusest peale konfigureerida.
<Menüü>  <Haldamisseaded>  <Lähtesta kõik andmed/seaded>  <Jah>  <Jah>
60KK-08C