USB-mäluseadmelt printimine (Mäluseadmelt printimine)

Saate printida faile otse seadmega ühendatud USB-mäluseadmelt. Seda funktsiooni kasutades saate printida ilma arvutita. Lisateavet sobivate USB-mäluseadmete ja nende sisestamise/eemaldamise kohta leiate teemast USB-mäluseadme kasutamine.
<Prindifunktsiooni kasutamine> tuleb määrata olekusse <Sees>. <Mälukandja seaded>
1
Valige <Mälukandjalt printimine> kuval Avamenüü. Avamenüü kuva
2
Märkige selle faili ruut, mida soovite printida.
Valida saate ka mitu faili.
Valiku tühistamiseks valige valitud fail () uuesti.
Kausta valimisel kuvatakse selle sisu. Ülataseme kausta naasmiseks valige .
Kaustu ja faile, mis asuvad viiendast tasemest sügavamal, ei kuvata.
Kui liigute mõnda muusse kausta, tühistatakse failide eelmised valikud.
Kõigi failide valimine
1
Valige <Vali kõik>.
Kõigi valikute tühistamiseks valige <Tühista valik>.
2
Mitmesuguste failitüüpide korral valige <JPEG-/TIFF-failid> või <PDF-failid>.
Failide kuvamise meetodi muutmine
Failide kuvamise meetodiks saate valida „Eelvaade“, „Pisipilt“ või „Üksikasjad“.
 
 
Eelvaade
 
Pisipilt
 
Üksikasjad
Saate määrata kuva <Mälukandjalt print.> kuvamisel kasutatava failide kuvamise meetodi. <Ekraani vaikeseaded>
Failide sortimise järjekorra muutmine
Saate muuta USB-mäluseadmes olevate failide sortimise järjekorda.
Failide sortimisjärjestuse vaikesätteks saate määrata näiteks <Nimi (kasvav)> või <Kuupäev/kellaaeg (kasvav)>. <Failisortimise vaikeseaded>
1
Valige <Failide sortimine>.
2
Valige failide sortimise kriteeriumid.
Kui valite <Kuupäev/kellaaeg (kasvav)> või <Kuupäev/kellaaeg (kahanev)>, sorditakse failid nende muutmiskuupäevade ja -kellaaegade põhjal.
3
Valige <Rakenda>.
4
Määrake printimisseaded vastavalt vajadusele.
Kõikide printimise vaikesätete lähtestamiseks valige <Lähtesta>.
<Paber>
<Heledustase>
<Heledustase> pole PDF-failide printimise korral saadaval.
<Koopiate arv>
<2-poolne printimine>
<N ühel>
<N ühel> pole TIFF-failide printimise korral saadaval.
<Määra JPEG/TIFF-i ük.>
<Määra PDF-i üksikasjad>
5
Valige <Alusta>.
Printimine algab.
Kui soovite printimise tühistada, valige <Tühista>  <Jah>.
Kui soovite printida alati samu sätteid kasutades Mäluseadmelt printimine
60KK-05E