<Printer>

Kõik printeriseaded on esitatud koos kirjeldustega. Vaikeseaded on tähistatud ristiga ().
Tärnid (*)
Olenevalt teie kasutatavast mudelist, valikutest või muudest seadetest ei pruugita märgiga „*1” tähistatud seadeid kuvada.
Märgiga „*2” tähistatud seadeid ei saa importida ega eksportida.
Seadete prioriteet
Kui printeri sätted on täpsustatud nii printeri draiverist kui seadme juhpaneelilt, siis printeri draiveri sätted on need mida arvestatakse eelistatuna. Juhtpaneeli seaded rakenduvad ainult teatud juhtudel, näiteks PS/PCL-printimise ja UNIX-i või mõne muu, printeridraivereid mittetoetava operatsioonisüsteemi kaudu printimise korral.

<Printeri seaded>

Saate konfigureerida printimise ja printeritoimingute seaded.
<Prioriseeri draiveriseaded printimisel>
Valige, kas printimisel järgitakse printeridraiveri sätteid, mille korral paberiformaadi ja -tüübi sätted on prioriteetsed jaotises <Paberiseaded> Avamenüü kuval iga paberiallika jaoks valitud sätete ees. Määrates olekuks <Sees>, saate printida printeridraiveri kaudu määratud paberiallikast olenemata seadme paberisätetest. Saate määrata tõrketeate kuvamise, kui sisestatud paberi formaat erineb oluliselt printeridraiveris määratust.
<Universaalalus>
<Prioriseeri draiveriseaded>
<Väljas>
<Sees>
<Toiming suur. mitteühtimisel>
    <Sundväljastus>
    <Kuvamise viga>
 
<Sahtel 1>
<Prioriseeri draiveriseaded>
<Väljas>
<Sees>
<Toiming suur. mitteühtimisel>
    <Sundväljastus>
    <Kuvamise viga>
 
<Sahtel 2>*1
<Prioriseeri draiveriseaded>
<Väljas>
<Sees>
<Toiming suur. mitteühtimisel>
    <Sundväljastus>
    <Kuvamise viga>
 
<Sahtel 3>*1
<Prioriseeri draiveriseaded>
<Väljas>
<Sees>
<Toiming suur. mitteühtimisel>
<Sundväljastus>
<Kuvamise viga>
 
<Sahtel 4>*1
<Prioriseeri draiveriseaded>
<Väljas>
<Sees>
<Toiming suur. mitteühtimisel>
<Sundväljastus>
<Kuvamise viga>
Kui printeridraiveri seaded ei vasta seadmes oleva paberi formaadile ja tüübile ning valitud on <Sees>, võib tekkida paberiummistus või ilmneda printimistõrge.
<Koopiad>
Saate määrata prinditavate eksemplaride arvu.
1 kuni 999
<2-poolne printimine>
Saate valida, kas printida kahepoolseid dokumente.
<Väljas>
<Sees>
<Vaikepaber>
Määrake paberi vaikeformaat ja -tüüp. Kui soovite printida operatsioonisüsteemist, mis ei toeta printeridraivereid, või mobiilseadmest või muust seadmest, mis ei toeta paberiformaadi ja -tüübi sätteid, kasutatakse printimiseks siin määratud paberi formaati ja tüüpi. Saadaolev paber
<Paberiformaadi tühistus>
Juhul, kui A4- ja Letter-formaadis paberitest üks on sisestatud ja teine mitte, valige, kas soovite neile paberiformaatidele printimist vaheldumisi aktiveerida. Kui valitud on <Sees>, ja määrate arvutist A4-formaadis paberile printimise, kuid seadmesse pole sisestatud A4-formaadis paberit, prinditakse teie dokument Letter-formaadis paberile.
<Väljas>
<Sees>
Saate rakenduse või printeridraiveri kaudu määrata prindiseaded (nt eksemplaride arv või ühe- või kahepoolne printimine). Seade <Paberiformaadi tühistus> saab siiski määrata ainult seadmes.
<Prindikvaliteet>
Te saate muuta printimiskvaliteediga seotud sätteid.
<Tihedus> *1
Sättige tooneri tihedust.
17 taset
 
<Peenhäälestus>
<Kõrge>/<Keskmine>/<Madal>
17 taset
Kui seade <Tooneri säästmine> väärtuseks on määratud <Sees>, ei saa seda funktsiooni kasutada.
<Tooneri säästmine>
Saate piirata tooneri tarbimist. Kui soovite enne suure töö printimise jätkamist kontrollida lehtede paigutust või muid väliseid omadusi, valige olek <Sees>.
<Väljas>
<Sees>
<Pildi piiritlemine>
Saate lubada või keelata silumisrežiimi, mis võimaldab sujuvalt printida tähemärkide ja graafika ääri.
<Väljas>
<Sees>
<Eraldusvõime>
Määrake printimise andmetöötluse resolutsioon.
<1200 dpi>
<600 dpi>
<Küljendus>
Saate määrata küljenduse seaded nagu köitmiskoha ja veeriste väärtus.
<Köitmise koht>
Kui köidate väljatrükke näiteks klammerdajaga, siis kasutage antud sätet, et määrata köitmisääreks kas pikk või lühike äär. Määrake see seadeväärtus koos seadega <Serv>, mis määrab köitekohale rakendatava köiteveerise.
<Pikk serv>
<Lühike serv>
<Serv>
Nihutage printimiskohta, kui soovite reguleerida köiteveerist, et rakendada see seades <Köitmise koht> määratud köiteservale. Väärtus „00,0” ei mõjuta köiteveerist.
-50,0 kuni 00,0 kuni +50,0 (mm)
<Nihutatud lühike serv/Nihutatud pikk serv>
Olenemata paberiallikast saate printimiskohta nihutada kõigi prinditööde puhul „0,5 mm” ühikutes.
-50,0 kuni 00,0 kuni +50,0 (mm)
<Tõrke automaatne vahelejätm.>
Kui printimistoimingu käigus ilmneb mõni tõrge, siis printimine peatub. Kui aga seate selle seade olekuks <Sees>, jäetakse see tõrge vahele ja printimine jätkub. Tavaliselt on selle seade olek <Väljas>.
<Väljas>
<Sees>
<Vaheaeg>
Määrake aeg, pärast mida tühistatakse käesolev printimistöö automaatselt, kui printimisandmete edastamine katkes.
5 kuni 15 kuni 300 (s)
<Isikupära>
Määrake režiim, milles seade peaks töötama kui saadud dokumendi vorming on tundmatu.
<Automaatne>
<PS>
<PCL>
<PDF>
<XPS>
<Pildindus>
<UA prioriteet>
Saate määrata, kas paber söödetakse universaalaluselt, kui lubatud on paberi automaatne valimine. Kui valitud on <Sees> ning nii universaalalusele kui ka paberisahtlisse on sisestatud sama formaadi ja tüübiga paber, söödetakse paber universaalaluselt.
<Väljas>
<Sees>
<UFR II>
Teil on võimalik muuta sätteid mis rakenduvad UFR II printeri draiverist printimisel.
<Pooltoonid>
Optimaalse pildikvaliteedi huvides saate pooltoonide (kujutise heledate ja tumedate alade vahele jääva vahemiku) reprodutseerimiseks valida sobiva printimisviisi.
<Eraldusvõime/gradatsioon>
Valige pooltoonide reprodutseerimise meetod. Selle seade saab määrata dokumendi iga kujutisetüübi puhul.
<Tekst>
<Eraldusvõime>
<Värviline toon>
<Gradatsioonid>
<Kõrge eraldusvõime>
 
<Graafika>
<Eraldusvõime>
<Värviline toon>
<Gradatsioonid>
<Kõrge eraldusvõime>
 
<Pilt>
<Eraldusvõime>
<Värviline toon>
<Gradatsioonid>
<Kõrge eraldusvõime>
<Paberisääst>
Saate määrata, kas soovite prindiandmetes keelata tühja lehe väljastamise.
<Väljas>
<Sees>
<PCL>
Saate määrata PCL-printimise seaded (nt küljendus ja prindikvaliteet).
<Paberisääst>
Saate määrata, kas soovite prindiandmetes keelata tühja lehe väljastamise.
<Väljas>
<Sees>
<Suund>
Valige lehesuunaks <Püstpaigutus> (vertikaalsuund) või <Rõhtpaigutus> (horisontaalsuund).
<Püstpaigutus>
<Rõhtpaigutus>
<Fondi number>
Määrake kirjatüüp kirjatüübi ID-numbriga. Saate juhtpaneelilt printida PCL-i fontide nimekirja koos fontide näidetega. PCL-fontide loend
0 kuni 104
<Punktisuurus> *1
Saate määrata fondisuuruse punktides, mis on reguleeritav 0,25 kaupa. Saate selle seade määrata ainult juhul, kui seades <Fondi number> on valitud skaleeritav proportsionaalselt jaotatud tühikutega font.
4,00 kuni 12,00 kuni 999,75 (punkti)
<Samm> *1
Saate määrata fondi järgu või ühiku „cpi” (märk tolli kohta), mis on reguleeritav 0,01 kaupa. Saate selle seade määrata ainult juhul, kui seades <Fondi number> on valitud fikseeritud sammuga skaleeritav font või rasterfont.
0,44 kuni 10,00 kuni 99,99 (cpi)
<Vormiread>
Saate määrata igale leheküljele prinditava joonte arvu 5 kuni 128. Seda seadet saab automaatselt muuta vastavalt jaotises <Paberi vaikeformaat> ja <Suund> määratud seadetele.
5 kuni 64  kuni 128 (ridu)
<Märgikood>
Saate valida märgikoodi, mis on kõige sobivam arvuti jaoks, kust saadate prindiandmeid. Määratud seadet eiratakse, kuid seades <Fondi number> määratud font määrab märgikoodi.
<ARABIC8>
<DESKTOP>
<GREEK8>
<HEBREW7>
<HEBREW8>
<ISO4>
<ISO6>
<ISO11>
<ISO15>
<ISO17>
<ISO21>
<ISO60>
<ISO69>
<ISOCYR>
<ISOGRK>
<ISOHEB>
<ISOL1>
<ISOL2>
<ISOL5>
<ISOL6>
<ISOL9>
<LEGAL>
<MATH8>
<MCTEXT>
<MSPUBL>
<PC775>
 
<PC8>
<PC850>
<PC851>
<PC852>
<PC858>
<PC862>
<PC864>
<PC866>
<PC8DN>
<PC8GRK>
<PC8TK>
<PC1004>
<PIFONT>
<PSMATH>
<PSTEXT>
<ROMAN8>
<ROMAN9>
<VNINTL>
<VNMATH>
<VNUS>
<WIN30>
<WINARB>
<WINBALT>
<WINCYR>
<WINGRK>
<WINL1>
<WINL2>
<WINL5>
<Kohandatud paber>
Saate määrata, kas kasutada kohandatud paberiformaati. Paberi mõõtmete määramiseks seade <X-telg> ja <Y-telg> abil valige olek <Sees>.
<Väljas>
<Sees>
<Mõõtühik> *1
Saate valida kohandatud paberiformaadi määramiseks kasutatava mõõtühiku.
<Millimeeter>
<Tollid>
<X-telg> *1
Saate määrata kohandatud paberi horisontaalse mõõdu (lühike serv).
77 kuni 216 (mm)
<Y-telg> *1
Saate määrata kohandatud paberi vertikaalse mõõdu (pikk serv).
127 kuni 355 (mm)
<CR-i rakendamine LF-ile>
Saate määrata, kas reavahetuskoodi (LF) vastuvõtmisel rakendatakse prindipea tagasijooks (CR). Kui valitud on väärtus <Jah>, siis liigub printimiskoht reavahetuskoodi vastuvõtmisel järgmise rea algusesse. Kui valitud on väärtus <Ei>, siis liigub printimiskoht reavahetuskoodi vastuvõtmisel järgmisele reale vahetult reavahetuskoodi alla.
<Jah>
<Ei>
<A4-prindiala suurendus>
Saate valida, kas püstpaigutusega A4-formaadis paberi prindiala laius suurendatakse Letter-formaadiks.
<Väljas>
<Sees>
<Pooltoonid>
Optimaalse pildikvaliteedi huvides saate pooltoonide (kujutise heledate ja tumedate alade vahele jääva vahemiku) reprodutseerimiseks valida sobiva printimisviisi.
<Eraldusvõime/gradatsioon>
Valige pooltoonide reprodutseerimise meetod. Selle seade saab määrata dokumendi iga kujutisetüübi puhul.
<Tekst>
<Eraldusvõime>
<Värviline toon>
<Gradatsioonid>
<Kõrge eraldusvõime>
 
<Graafika>
<Eraldusvõime>
<Värviline toon>
<Gradatsioonid>
<Kõrge eraldusvõime>
 
<Pilt>
<Eraldusvõime>
<Värviline toon>
<Gradatsioonid>
<Kõrge eraldusvõime>
<BarDIMM> *1
See seade võimaldab printida komplekti Barcode Printing Kit toetatud vöötkoode. Kui valitud on <Luba> ja seade saab hostarvutist vöötkoodikäsud, loob seade vöötkoodid. Kui valitud on seade <Keela>, siis vöötkoode ei looda, isegi kui hostarvutist saadetakse vöötkoodikäsud.
<Keela>
<Luba>
Menüü BarDIMM lubamiseks tuleb aktiveerida Barcode Printing Kit. Kui te ei prindi ribakoode, siis veenduge, et menüü BarDIMM on keelatud. Vastasel juhul võib tavapäraste prinditööde kiirus aeglustuda.
Vaikeseade on <Keela>. Kui aktiveerite komplekti Barcode Printing Kit, seatakse olekuks <Luba>.
<FreeScape> *1
Määrake vöötkoodikäskude puhul kasutatav AEC (Alternate Escape Code - alternatiivne väljumiskood), kui hostiarvuti ei toeta standardset väljumiskoodi.
<Väljas>
<~>
<">
<#>
<$>
</>
<\>
<?>
<{>
<}>
<|>
See seade on saadaval ainult juhul, kui <BarDIMM> on lubatud.
<PS>
Saate määrata PS-printimise sätted nagu küljendus ja prindikvaliteet.
<Töö vaheaeg>
See seade võimaldab teil määrata töö kehtivusaja. Kui töö pole määratud ajaks tehtud, tühistatakse see automaatselt.
0 kuni 3600 (s)
<PS-vigade print.>
See säte määrab, kas tõrke esinemisel prinditakse tõrkeleht.
<Väljas>
<Sees>
<Pooltoonid>
Optimaalse pildikvaliteedi huvides saate pooltoonide (kujutise heledate ja tumedate alade vahele jääva vahemiku) reprodutseerimiseks valida sobiva printimisviisi.
<Eraldusvõime/gradatsioon>
Valige pooltoonide reprodutseerimise meetod. Selle seade saab määrata dokumendi iga kujutisetüübi puhul.
<Tekst>
<Eraldusvõime>
<Gradatsioonid>
<Kõrge eraldusvõime>
 
<Graafika>
<Eraldusvõime>
<Gradatsioonid>
<Kõrge eraldusvõime>
 
<Pilt>
<Eraldusvõime>
<Gradatsioonid>
<Kõrge eraldusvõime>
<Halltoonide teisendamine>
Saate määrata värviliste andmete mustvalgelt printimise viisi.
<sRGB>
<NTSC>
<Ühtne RGB>
<PS-parooli seaded>
Saate määrata parooli, mis piirab PS-printeri koostatud juhtimiskäsu kasutamist.
<SystemParamsPassword>
<StartJobPassword>
<SystemParamsPassword> on parool, mis võimaldab muuta süsteemi parameetrit, ja <StartJobPassword> on parool, mis võimaldab täita töö alustamise ja serverist väljumise funktsiooni. Lisateabe saamiseks vaadake PostScripti keele spetsifikatsioone.
Kui <StartJobPassword> on määratud, aga <SystemParamsPassword> mitte, siis töö alustamise ja serverist väljumise funktsiooni täitmisel parooli ei kontrollita.
<Pildinduse sätted>
Saate muuta prindiseadeid, mis rakendatakse pildifailide (JPEG/TIFF) printimisel.
<Pooltoonid>
Optimaalse pildikvaliteedi huvides saate pooltoonide (kujutise heledate ja tumedate alade vahele jääva vahemiku) reprodutseerimiseks muuta printimisviisi.
<Gradatsioonid>
<Eraldusvõime>
<Kõrge eraldusvõime>
<PDF>
Te saate muuta PDF failide sätteid.
<Suurenda/vähenda paberiga sobitamiseks>
Saate määrata, kas originaaldokumenti suurendatakse või vähendatakse vastavalt paberi printimisvahemikule. Võtke arvesse, et suurendamine ja vähendamine ei mõjuta originaaldokumendi kuvasuhet.
<Väljas>
<Sees>
<Prindiala suurendus>
Saate määrata kas suurendada printimisvahemikku vastavalt paberi formaadile.
<Väljas>
<Sees>
Kui määrate oleku <Sees>, võib juhtuda, et äärele lähedal asuvaid leheosi ei prindita või väljaprindid võivad olenevalt originaaldokumendist olla osaliselt plekilised.
<N ühel>
Saate määrata, kas vähendada mitu lehekülge ja printida ühel lehel paigutusega, kus esimene lehekülg asub vasakus ülanurgas. Näiteks nelja lehekülje printimiseks ühele lehele valige seade <4 ühel>.
<Väljas>
<2 ühel>
<4 ühel>
<6 ühel>
<8 ühel>
<9 ühel>
<16 ühel>
<Kommentaaride printimine>
Määrake, kas soovite printida kommentaarid. Kui määrate seade <Automaatne>, prinditakse PDF-failides olevad kommentaarid.
<Väljas>
<Automaatne>
<Pooltoonid>
Optimaalse pildikvaliteedi huvides saate pooltoonide (kujutise heledate ja tumedate alade vahele jääva vahemiku) reprodutseerimiseks valida sobiva printimisviisi.
<Eraldusvõime/gradatsioon>
Valige pooltoonide reprodutseerimise meetod. Selle seade saab määrata dokumendi iga kujutisetüübi puhul.
<Tekst>
<Eraldusvõime>
<Gradatsioonid>
<Kõrge eraldusvõime>
 
<Graafika>
<Eraldusvõime>
<Gradatsioonid>
<Kõrge eraldusvõime>
 
<Pilt>
<Eraldusvõime>
<Gradatsioonid>
<Kõrge eraldusvõime>
<Halltoonide teisendamine>
Saate määrata värviliste andmete mustvalgelt printimise viisi.
<sRGB>
<NTSC>
<Ühtne RGB>
<XPS>
Te saate muuta XPS failide sätteid.
<Pooltoonid>
Optimaalse pildikvaliteedi huvides saate pooltoonide (kujutise heledate ja tumedate alade vahele jääva vahemiku) reprodutseerimiseks valida sobiva printimisviisi.
<Eraldusvõime/gradatsioon>
Valige pooltoonide reprodutseerimise meetod. Selle seade saab määrata dokumendi iga kujutisetüübi puhul.
<Tekst>
<Eraldusvõime>
<Gradatsioonid>
<Kõrge eraldusvõime>
 
<Graafika>
<Eraldusvõime>
<Gradatsioonid>
<Kõrge eraldusvõime>
 
<Pilt>
<Eraldusvõime>
<Gradatsioonid>
<Kõrge eraldusvõime>
<Halltoonide teisendamine>
Saate määrata värviliste andmete mustvalgelt printimise viisi.
<Tekst>
<sRGB>
<NTSC>
<Ühtne RGB>
 
<Graafika>
<sRGB>
<NTSC>
<Ühtne RGB>
 
<Pilt>
<sRGB>
<NTSC>
<Ühtne RGB>
<Paberisääst>
Saate määrata, kas soovite prindiandmetes keelata tühja lehe väljastamise.
<Väljas>
<Sees>
<Tihendatud pildi väljastus>
Saate määrata toimingu, mis rakendatakse siis, kui pildikvaliteet halveneb, kuna seadmel pole printimise ajal piisavalt mälumahtu.
<Väljund>
<Kuvamise viga>

<PDL-i valik (Plug and Play)>

Saate valida lehekirjelduskeele, et seade tuvastataks selle keelega ühilduva printerina, kui see ühendatakse arvutiga isehäälestuvana.
<Võrk> *2
Saate valida lehekirjelduskeele, et seade tuvastataks selle keelega ühilduva printerina, kui see tuvastatakse võrgus.
<FAX>*1
<UFR II>
<UFR II (V4)>
<PCL6>
<PCL6 (V4)>
<PS>
<USB>
Saate valida lehekirjelduskeele, et seade tuvastataks selle keelega ühilduva printerina, kui see ühendatakse arvutiga USB kaudu.
<UFR II>
<UFR II (V4)>
<PCL6>
<PCL6 (V4)>
<PS>
60KK-092