Funktsioonide vaikesätete muutmine

Vaikesätted on sätted, mis kuvatakse alati seadme sisse lülitamisel või siis, kui valite <Lähtesta>. Kui muudate neid vaikesätteid, et need vastaksid teie sagedasematele toimingutele, pole teil vaja samu sätteid määrata iga kord, kui soovite mõnda tegevust teha.

Paljundamine

Teavet vahetatavate sätteüksuste kohta leiate teemast <Vaikeseadete muutmine (kopeerimine)>.
<Menüü>  <Funktsiooniseaded>  <Kopeeri>  <Vaikeseadete muutmine (kopeerimine)>  Valige seade  Muutke valitud üksuse vaikeväärtust  <Rakenda>  

FAKS

Teavet vahetatavate sätteüksuste kohta leiate teemast <Faksiseaded> *1.
<Menüü>  <Funktsiooniseaded> <Saada>  <Faksiseaded>  <Vaikeseadete muutmine (faks)>  Valige säte  Muutke valitud üksuse vaikeväärtust  <Rakenda>  

Mäluseadmelt printimine

Teavet vahetatavate sätteüksuste kohta leiate teemast <Tallet. failidele juurdepääsu seaded>.
<Menüü>  <Funktsiooniseaded> <Failide talletamine/neile juurdepääs> <Üldseaded>  <Tallet. failidele juurdepääsu seaded> <Vaikeseadete muutmine (mälukandjalt printimine)> Valige säte Muutke valitud üksuse vaikeväärtust <Rakenda>   

USB-mäluseade

Teavet vahetatavate sätteüksuste kohta leiate teemast <USB-mälukandja seaded>.
<Menüü>  <Funktsiooniseaded> <Failide talletamine/neile juurdepääs> <Üldseaded>  <Skannimis- ja talletamisseaded>  <USB-mälukandja seaded>  <Vaikeseadete muutmine (USB-mälu)>  Valige säte  Muutke valitud üksuse vaikeväärtust  <Rakenda>  

E-Mail

Teavet vahetatavate sätteüksuste kohta leiate teemast <E-posti seaded>.
<Menüü>  <Funktsiooniseaded> <Saada>  <Skannimis- ja saatmisseaded>  <E-posti seaded>  <Vaikeseadete muutmine (e-post)>  Valige säte  Muutke valitud üksuse vaikeväärtust  <Rakenda>  

I-faks

Teavet vahetatavate sätteüksuste kohta leiate teemast <I-faksi seaded>.
<Menüü>  <Funktsiooniseaded> <Saada>  <Skannimis- ja saatmisseaded>  <I-faksi seaded>  <Vaikeseadete muutmine (I-faks)>  Valige säte  Muutke valitud üksuse vaikeväärtust  <Rakenda>  

Ühiskaust/FTP server

Teavet vahetatavate sätteüksuste kohta leiate teemast <Failiseaded>.
<Menüü>  <Funktsiooniseaded> <Saada> <Skannimis- ja saatmisseaded> <Failiseaded>  <Vaikeseadete muutmine (fail)>  Valige säte Muutke valitud üksuse vaikeväärtust  <Rakenda>  
Valides igal sättekuval <Lähtesta>, saate taastada vaikesätted.
60KK-03F