Промяна на номерата на портове

Портовете служат за крайни точки за комуникация с други устройства. Обикновено стандартните номера на портове се използват за основните протоколи, но устройства, които използват тези номера на портове, са уязвими на атаки, защото тези номера на портове са добре познати. За подобряване на сигурността вашият мрежов администратор може да промени номерата на портовете. Когато се промени даден номер на порт, новият номер трябва да бъде споделен с устройствата за комуникация, като например компютри и сървъри. Задайте настройките за номер на порт в зависимост от мрежовата среда.
За да промените номера на порт за прокси сървър, вижте Настройване на прокси.
За да промените номера на порт за LDAP сървър, вижте Запаметяване на LDAP сървъри.
1
Изберете <Меню> в екрана Начало. Екран Начало
2
Изберете <Предпочитания>  <Мрежа>.
Ако се покаже екранът за влизане, въведете правилните ID и PIN код. Влизане в устройството
3
Изберете <TCP/IP настройки>  <Настройки за номер на порт>.
4
Изберете протокола, за който искате да промените номера на порта.
Допълнителна информация за протоколите
<LPD>/<RAW>/<WSD Multicast Discovery> Конфигуриране на протоколи за печат и WSD Функции
<HTTP> Забраняване на HTTP комуникацията
<POP3>/<SMTP> Конфигуриране на настройките за имейл/I-факс комуникация
<SNMP> Наблюдение и управление на устройството чрез SNMP
<Multicast Discovery> Наблюдение на устройството от системите за управление на устройства
<FTP> Процедура за настройване на FTP сървър като местоположение за записване
5
Въведете номер на порт и изберете <Приложи>.
6
Изберете <ОК>.
7
Рестартирайте устройството. Рестартиране на устройството
60R7-078