Конфигуриране на основните настройки за имейл

Този раздел описва как да конфигурирате настройките за имейл с помощта на Send Function Setting Tool (Инструмент за настройка на функцията за изпращане). Със Send Function Setting Tool (Инструмент за настройка на функцията за изпращане) можете също така да запаметявате имейл адреси в адресната книга.
Send Function Setting Tool (Инструмент за настройка на функцията за изпращане) ви помага да конфигурирате основните настройки за изпращане на имейли. Вместо Send Function Setting Tool (Инструмент за настройка на функцията за изпращане) можете да използвате Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление), за да конфигурирате подробни настройки, като например настройките за POP удостоверяване преди изпращане или шифроване на комуникацията. Конфигуриране на настройките за имейл/I-факс комуникация
1
Стартирайте Send Function Setting Tool (Инструмент за настройка на функцията за изпращане).
Чрез уеб браузър
Въведете "http://<the IP address of the machine>/sendsupport_login.html" в полето за адрес на уеб браузъра и натиснете клавиша [ENTER].
Чрез CD-ROM/DVD-ROM диска
1
Поставете предоставения CD-ROM/DVD-ROM диск в дисковото устройство на компютъра.
Изберете език и щракнете върху [OK], ако е необходимо.
2
Щракнете върху [Start Software Programs].
Ако екранът [Software Programs/Manuals Setup] не се покаже, вижте Извеждане на екрана [Software Programs/Manuals Setup].
Ако се покаже [Автоматично изпълнение], щракнете върху [Изпълни MInst.exe].
3
Щракнете върху [Start] за [Send Function Setting Tool].
4
Щракнете върху [Next].
Ако искате да прегледате "Send Setting Guide (Ръководство за настройки за изпращане)" (Ръководство за настройки за изпращане), щракнете върху [How to Set].
Ако се покаже екранът за отменяне на защитната стена на Windows, щракнете върху [Да].
5
Изберете устройството от [Device List] и щракнете върху [Next].
Ако устройството не се покаже в [Device List]
Щракнете върху [Search Again]. Ако проблемът продължава да възниква, щракнете върху [Search by IP Address], въведете IP адреса на устройството, след което щракнете върху [OK].
6
Потвърдете настройките и щракнете върху [OK].
2
Щракнете върху [Start].
Ако се покаже екранът за влизане, въведете правилния ID и PIN код в съответните текстови полета, след което натиснете [Logon].
3
Щракнете върху [Send to E-mail Settings].
Ако се покаже екранът, който ви подканва да въведете PIN кода за адресна книга, въведете PIN кода за адресната книга и щракнете върху [OK]. Ограничаване на използването на адресната книга
4
Задайте необходимите настройки.
 [Registration]
[Favorites Number]
Със Send Function Setting Tool (Инструмент за настройка на функцията за изпращане) можете да запаметите имейл адрес в <Предпочитания> в адресната книга. Изберете номер от падащия списък.
[Name for Favorites Number]
Въведете име за идентифициране на дестинацията за запаметяване. Задайте име, което ще можете лесно да откриете по-късно в адресната книга.
 [Send Destination Settings]
[Destination E-mail Address]
Въведете имейл адреса, на който искате да изпратите сканираните оригинали.
 [SMTP Server Settings]
[SMTP Server]
Въведете името на SMTP сървъра.
[SMTP Authentication]
Щракнете върху радио бутона [Not Set] или [Set], за да постигнете съответствие с настройките за удостоверяване на SMTP сървъра. Когато е избрана настройката [Set], въведете потребителското име в текстовото поле [User Name] и паролата в текстовото поле [Password].
Методи за удостоверяване при изпращане на имейли
За да се предотврати изпращането на имейли от неупълномощени потребители, устройството поддържа SMTP удостоверяване (SMTP AUTH) и POP преди SMTP. За повече информация относно изисквания метод за удостоверяване се свържете с интернет доставчика или мрежовия си администратор.
Удостоверяване POP преди SMTP може да се конфигурира с помощта на Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление). Конфигуриране на настройките за имейл/I-факс комуникация
5
Щракнете върху [Next].
6
Потвърдете настройките и щракнете върху [Register].
7
Рестартирайте устройството. Рестартиране на устройството
Може да са необходими допълнителни настройки, в зависимост от мрежата, която използвате. За повече информация се свържете с интернет доставчика или мрежовия си администратор.
За да разрешите TLS за изпращане на имейли, вижте Конфигуриране на настройките за имейл/I-факс комуникация.
За да промените номерата на портовете, вижте Промяна на номерата на портове.
60R7-01R