Конфигуриране на настройките за имейл/I-факс комуникация

Използвайте Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление), за да конфигурирате подробни настройки за изпращане и получаване, като например настройките за използване на устройството за изпращане и получаване на I-факсове и настройките за POP удостоверяване и шифроване на комуникацията преди изпращане на имейли или I-факсове. Свържете се с доставчика или мрежовия ви администратор за необходимите настройки.
За повече информация относно основните операции, които трябва да се извършат за настройване на устройството от Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление), вижте Настройване на опции от менюто чрез Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление).
1
Стартирайте Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление) и влезте в режим на системен оператор. Стартиране на Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
2
Щракнете върху [Settings/Registration] в страницата на портала. Екран на Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
3
Изберете [TX Settings] [E-Mail/I-Fax Settings].
4
Щракнете върху [Edit].
5
Задайте необходимите настройки.
[SMTP Server]
Въведете буквено-цифрени знаци за името (или IP адреса) на SMTP сървъра за изпращане на имейли и I-факсове.
[E-Mail Address]
Въведете буквено-цифрени знаци за имейл адреса, който искате да използвате за устройството.
[POP Server]
Въведете буквено-цифрени знаци за името или IP адреса на SMTP сървъра за изпращане на имейли и I-факсове.
[User Name]
Въведете буквено-цифрени знаци за потребителското име за указания имейл акаунт, когато се използва POP3 сървър.
[Set/Change Password]
За да зададете или промените паролата, когато се използва POP3 сървър, поставете отметка в квадратчето и въведете буквено-цифрени знаци в [Password].
Задаване на настройките, необходими за получаване на I-факс
Конфигуриране на POP удостоверяване преди изпращане
POP удостоверяването преди SMTP предотвратява използването на функцията за имейл и I-факс от неупълномощени потребители чрез извършване на потребителско удостоверяване в POP3 сървъра.
Конфигуриране на SMTP удостоверяване
Ако конфигурирате SMTP удостоверяване (SMTP AUTH), идентифициране на потребителите чрез потребителско име и парола ще се извършва в момента на изпращане на имейл или I-факс.
Конфигуриране на шифрована комуникация
Можете да конфигурирате шифроване на комуникацията с SMTP или POP3 сървър.
6
Щракнете върху [OK].
7
Рестартирайте устройството. Рестартиране на устройството
В зависимост от мрежата, която използвате, може да се наложи да промените настройката на SMTP или POP3 порта (Промяна на номерата на портове). За повече информация се свържете с интернет доставчика или мрежовия си администратор.
60R7-01S