Spørgsmål og svar

Kan maskinen automatisk sende dokumenterne igen, hvis der opstår fejl i afsendelsen?
Angiv [Antal gentagne forsøg]. (Se "Antal genopkaldsforsøg.")
Hvad sker med dokumenter, der er sendt til min maskine, mens maskinen er i dvale?
Disse dokumenter vil automatisk blive gemt og printet, når alle dokumenter er modtaget. Tiden, indtil maskinen går tilbage til dvaletilstand efter print, kan indstilles i [Automatisk dvaletid] i [Timer-/energiindstillinger]. (Se "Automatisk dvaletid.")
Hvad sker der, hvis maskinen er i gang med at kopiere, når den modtager faxdokumenter?
Mens du kopiere vil dokumenterne automatisk blive modtaget og gemt i maskinens hukommelse og automatisk blive printet, når du er færdig med at kopiere.
Du kan ændre på printrækkefølgen for disse dokumenter i [Printprioritering]. (Se "Valg af printprioritet.")
I sender ofte dokumenter med de samme indstillinger. Kan maskinen blive sat til automatisk at gemme disse indstillinger, når strømmen bliver tændt eller efter endt job?
Du kan vælge de ønskede indstillinger som standard faxvalg, så de altid er valgt, når du tænder for maskinen eller efter endt job.
Hvad sker der med de modtagne dokumenter, hvis der opstår papirstop, mens de bliver printet?
Hvis dokumenterne ikke bliver printet korrekt, vil de blive gemt i hukommelsen. Der kan gemmes op til 32 job i hukommelsen. (Tallene kan variere, afhængigt af den resterende hukommelse på harddisken). Så snart papirstoppet er blevet udbedret, vil maskinen genoptage print fra den side, hvor papirstoppet indtraf.
Hvad sker der med et dokument, der ikke er blevet modtaget helt, hvis strømafbrydelse indtræffer?
Ikke alle sider er printet, inklusive sider der blev modtaget før strømafbrydelsen.
Hvad sker der med dokumenter i hukommelsen og hukommelsesindstillingerne, hvis strømmen bliver afbrudt?
Dokumenter gemt i systemets hukommelse vil forblive i hukommelsen, selv om strømmen bliver afbrudt. Ligeledes vil indholdet af adresselisten blive gemt i hukommelsen. Hvis strømmen imidlertid bliver afbrudt mens et dokument bliver modtaget, vil det ikke blive gemt i hukommelsen. Afsendermaskinen vil eventuelt sende det afbrudte job, når strømmen igen er tilsluttet.
Hvordan kan jeg spare på papiret?
Du kan vælge, at de modtagne dokumenter skal printes på begge sider af papiret. (Se "2-sidet print.")
Du kan gemme modtagne dokumenter i hukommelsen uden at printe dem og derefter sende dem til de ønskede modtagere. (Se "Lagring af videresendelsesvalg" og "Afsendelse af en fil i boksen til hukommelsesmodtagelse.")
Du kan vælge, at maskinen ikke skal printe rapporter. (Se "Senderapport," "Kommunikationsstyringsrapport," og "Faxsenderapport.")
Kan jeg slå maskinen fra, hvis et dokument er sat til tidsforskudt afsendelse?
Når du ikke benytter maskinen, kan du trykke på , men lad hovedafbryderen være slået TIL. Dokumenter med tidsforskudt afsendelse vil automatisk blive sendt fra hukommelsen på det angivne tidspunkt.
52SK-11S