Snelkiestoetsen opslaan/bewerken/verwijderen

N.B.
U kunt geen nieuwe bestemmingen toevoegen aan een groepsbestemming die onder een snelkiestoets is opgeslagen. De bestemmingen dienen vooraf te zijn opgeslagen onder een snelkiestoets.

Snelkiestoetsen opslaan/bewerken

1.
Druk op → [Scannen en verzenden] → [Sneltoets].
2.
Druk op [Registreren] → selecteer de snelkiestoets die u wilt opslaan of wijzigen → druk op [Reg./Bewerk.].
Als u het driecijferige nummer van de snelkiestoets kent, kunt u drukken op → voer het driecijferig nummer van de gewenste snelkiestoets in met - (numerieke toetsen).
Indien u een snelkiestoets selecteert waaronder al een bestemming is opgeslagen, ga dan verder met stap 3.
N.B.
De volgende pictogrammen worden weergegeven om het type opgeslagen bestemming voor snelkiestoetsen aan te geven waarin al een bestemming is opgeslagen:
(E-Mail)
(Fax)
(I-Fax)
(Bestandsserver)
(Groep)
3.
Selecteer het type bestemming om te registreren.
N.B.
Voor meer informatie over het registreren van een faxnummer onder een snelkiestoets raadpleegt u "Nieuwe adressen opslaan."
Als u [E-mail] selecteert:
Als u [I-Fax] selecteert:
Als u [Bestand] selecteert:
Als u [Groeperen] selecteert:
Als u [Registreer vanaf LDAP-server] selecteert:
Als u [E-mail] selecteert:
Druk op [E-mail].
Voer een naam voor het adres [Naam] in volgens stap 5 en 6 van "E-mailadres registreren."
Druk op [Sneltoetsnaam].
Voer een naam in → druk op [OK].
Druk op [E-mailadres].
Voer het e-mailadres in → druk op [OK].
Selecteer zo nodig een van de volgende opties voor <Verdeel gegevens> → druk op [OK].
Voor meer informatie over het verdelen van gegevens raadpleegt u stap 4 in "Bestemming opgeven door een e-mailadres in te voeren."
Als u [I-Fax] selecteert:
Druk op [I-Fax].
Voer een naam voor het adres [Naam] in volgens stap 5 en 6 van "I-faxadres registreren."
Druk op [Sneltoetsnaam].
Voer een naam in → druk op [OK].
Geef het I-faxadres op volgens stappen 8 t/m 14 van "I-faxadres registreren."
Als u [Bestand] selecteert:
Druk op [Bestand].
Voer een naam voor het adres [Naam] in volgens stap 5 en 6 van "Bestandserveradres registreren."
Druk op [Sneltoetsnaam].
Voer een naam in → druk op [OK].
Geef het adres van de bestandsserver op volgens stappen 8 t/m 17 van "Bestandserveradres registreren."
Als u [Groeperen] selecteert:
Druk op [Groeperen].
Voer een naam voor het adres [Naam] in volgens stap 5 en 6 van "Groepsadres registreren."
Druk op [Sneltoetsnaam].
Voer een naam in → druk op [OK].
Druk op [Toevoegen via sneltoetsen] → selecteer een bestemming die u wilt opslaan in het groepsadres → druk op [OK].
U kunt alleen bestemmingen selecteren die al onder snelkiestoetsen zijn opgeslagen om als deel van een snelkiestoets groepsadres te worden geselecteerd.
Als u het driecijferige nummer van de gewenste snelkiestoets kent, kunt u drukken op → voer het driecijferig nummer van de gewenste snelkiestoets in met - (numerieke toetsen).
Als u de gegevens die moeten worden verzonden, ook wilt opslaan in een postvak drukt u op [Opslaan in postbus] → selecteer het gewenste postvak → druk op [OK].
Er kan slechts één postbus in een groepsadres worden opgeslagen.
Druk op [OK].
Als u [Registreer vanaf LDAP-server] selecteert:
Druk op [Registreer vanaf LDAP-server].
Geef het adres op via de LDAP-server volgens stappen 4 t/m 9 van "Bestemmingen opgeven via het adresboek (LDAP-server)."
Selecteer de bestemming uit de zoekresultaten → druk op [Volgende].
U kunt niet meerdere bestemmingen tegelijk selecteren.
N.B.
Om een opgegeven bestemming te annuleren, selecteert u de bestemming die u opnieuw wilt registreren.
Druk op [Sneltoetsnaam].
Voer een naam in → druk op [OK].
BELANGRIJK
De informatie die wordt verkregen via de LDAP-server bestaat alleen uit namen, e-mailadressen en faxnummers.
Druk op [OK].
4.
Druk op [Sluiten] → [OK].

Snelkiestoetsen verwijderen

1.
Druk op → [Scannen en verzenden] → [Sneltoets].
2.
Druk op [Registreren] → selecteer de snelkiestoets die u wilt verwijderen → druk op [Verwijd.].
Als u het driecijferige nummer van de gewenste snelkiestoets kent, kunt u drukken op → voer het driecijferig nummer van de gewenste snelkiestoets in met - (numerieke toetsen).
N.B.
De volgende pictogrammen worden weergegeven om het type opgeslagen bestemming voor snelkiestoetsen aan te geven waarin al een bestemming is opgeslagen:
(E-Mail)
(Fax)
(I-Fax)
(Bestandsserver)
(Groep)
3.
Druk op [Ja].
4.
Druk op [Sluiten] → [OK].

BELANGRIJK
Als u [Taal/Toetsenbord schakelaar Aan/Uit] instelt op 'Aan', kunnen de hostnaam en het mappenpad van de bestandserver bestemming wellicht niet goed worden weergegeven, zodat u deze niet kunt doorzoeken. (Zie "Taal/Toetsenbord schakelaar activeren.")
N.B.
Bestemmingen die zijn opgeslagen onder snelkiestoetsen verschijnen ook in het Lokale adresboek.
Voor meer informatie over het registreren/bewerken van een faxnummer raadpleegt u "Nieuwe adressen opslaan."
52X3-134