Tiedoston lähettäminen

Voit lähettää Lokeroihin tallennettuja tiedostoja.
TÄRKEÄÄ
Tätä toimintoa voi käyttää ainoastaan tulostettaessa lokeroon tallennettua tiedostoa.

1.
Paina → [Tallennetut tiedostot] → [Lokero].
2.
Valitse haluamasi lokero → valitse tiedosto → paina [Lähetä].
HUOMAUTUS
Enintään 32 samaan lokeroon tallennettua tiedostoa voidaan valita ja lähettää samalla kerralla.
Enintään 999 sivua voidaan lähettää samanaikaisesti.
3.
Määritä vastaanottaja.
Jos vastaanottaja on tallennettu Osoitekirjaan:
Tutustu seuraavaan, riippuen osoitekirjan tyypistä.
Skannaa ja lähetä:
Faksi:
Jos vastaanottaja on tallennettu Pikavalintapainikkeeseen:
S-posti/I-Faksi/Tiedostopalvelin:
Jos vastaanottajaa ei ole tallennettu Osoitekirjaan:
Tutustu seuraaviin toimintaohjeisiin määritettävän osoitteen tai palvelimen mukaan.
Jos vastaanottaja on tallennettu Suosikkiasetuksiin:
Jos haluat määrittää oman henkilökohtaisen kansiosi vastaanottajaksi.
Jos haluat määrittää oman s-postiosoitteesi vastaanottajaksi:
Jos haluat määrittää Cc ja/tai Bcc -osoitteita:
TÄRKEÄÄ
Jos asetat osoitetyypin asentoon 'Kyllä' kohdassa [Rajoita uusien vastaanottajien määrää], et voi syöttää uusia sen tyyppisiä vastaanottajia. Valitse tallennettu vastaanottaja käyttämällä Paikallista osoitekirjaa, Etäosoitekirjaa, LDAP-palvelinta kohdassa [Osoitekirja] tai painamalla pikavalintapainiketta kohdassa [Pikavalinta]. (Katso "Lähetystoiminnon rajoittaminen.")
HUOMAUTUS
Voit määrittää enintään 256 vastaanottajaa samalla kerralla. Jos ryhmäosoite kuitenkin on määritetty vastaanottajalle, kukin ryhmään tallennettu osoite lasketaan yhdeksi vastaanottajaksi.
Jos yrität lähettää tiedostopalvelimelle jossa [Vahvista ennen lähetystä.] on asennossa 'Kyllä', avautuu ikkuna joka kehottaa syöttämään tiedostopalvlimen salasanan. Jos näin käy, syötä tiedostopalvelimen salasana. Jos haluat tallentaa tiedostopalvelimen ryhmäosoitteeseen, aseta [Vahvista ennen lähetystä.] asentoon 'Ei'. Et voi lähettää ryhmäosoitteeseen joka sisältää tiedostopalvelimen, jossa [Vahvista ennen lähetystä] on asennossa 'Kyllä'. (Katso "Tiedostopalvelimen osoitteen tallentaminen.")
Jos haluat automaattisesti poistaa valitun tiedoston sen jälkeen kun se on lähetetty, paina [Poista tied. läh. jälkeen].
Et voi tulostaa tai tallentaa asiakirjaa toiseen lokeroon kun sitä lähetetään.
Jos valittu vastaanottaja on ryhmäosoite johon sisältyy lokero, lähetettävää tiedostoa ei lähetetä (eikä tallenneta) kyseiseen lokeroon.
Asiakkaan laitteen Pikavalikon pikapainikkeisiin tallennetut vastaanottajat eivät päivity vaikka palvelinlaitteeseen tallennetut päivitetään. Varmista että vastaanottaja ei ole vanhentunut jos et voi lähettää siihen.
4.
Paina tiedostomuoto-painiketta → valitse tiedostomuoto→ paina [OK].
Tämä vaihe on tarpeeton jos valitset I-faksivastaanottajia.
TÄRKEÄÄ
Jokin tiedostomuoto voi vaatia lisävarustetta. Tietoja tämän toiminnon yhteydessä tarvittavista lisävarusteista, katso "Kussakin toiminnossa tarvittavat lisävarusteet."
HUOMAUTUS
Lisätietoja tiedostomuodoista, katso "Tiedostomuodon määrittäminen."
5.
Paina [Lisäasetukset] → valitse haluamasi lisäasetus → paina [Sulje].
HUOMAUTUS
Tietoja lisäasetuksista, katso "Skannaa ja lähetä" tai "Faksin lähettäminen."
6.
Paina [Aloita lähetys].

HUOMAUTUS
Tiedostoja joiden tarkkuus on 1200 x 1200 dpi ei voi lähettää riippumatta vastaanottajista.
52UC-18Y