Regulacja pozycji obrazu

Za pomocą arkusza głównego można szybko wyregulować położenie obrazu. Dodatkowo jeśli wydrukowany obraz jest nieprawidłowo wyrównany na zadrukowanym arkuszu po wykonaniu drukowania lub kopiowania, można dostosować jego położenie poprzez potwierdzenie wydruku na stronach testowych i określenie wartości ustawień dla poszczególnych nastaw regulacji.
Użytkownik może również regulować położenie obrazu na długim arkuszu.

Regulacja położenia obrazu za pomocą arkusza głównego

Położenie obrazu można wyregulować za pomocą arkusza głównego. Wymienione poniżej regulacje można przeprowadzić za pomocą arkusza głównego. (Patrz "Regulacja położenia obrazu za pomocą arkusza głównego.")
Korekcja przesunięcia obrazu
Korekcja zniekształcenia (równoległobok)
Korekcja zniekształcenia (trapez)
Regulacja proporcji powiększenia
Regulacja wyrównania względem krawędzi lewej
Regulacja wyrównania względem krawędzi wiodącej

Regulacja poszczególnych ustawień położenia obrazu przy użyciu strony testowej

Jeżeli drukowany obraz jest pochylony:
Uruchom funkcję Korekcji przesunięcia obrazu.(Patrz "Korekcja przesunięcia obrazu.")
Jeżeli drukowany obraz jest zniekształcony (równoległobok):
Uruchom funkcję Korekcji zniekształcenia (równoległobok).(Patrz "Korekcja zniekształcenia (równoległobok).")
Jeżeli drukowany obraz jest zniekształcony (trapez):
Uruchom funkcję Korekcji zniekształcenia (trapez).(Patrz "Korekcja zniekształcenia (trapez).")
Jeżeli drukowany obraz jest powiększony lub zredukowany:
Wyreguluj proporcję powiększenia obrazu.(Patrz "Regulacja proporcji powiększenia obrazu.")
Jeżeli drukowany obraz jest nieprawidłowo umieszczony pionowo lub poziomo:
Wyreguluj wyrównanie lewej lub głównej krawędzi.(Patrz "Regulacja wyrównania krawędzi lewej obrazu" i "Regulacja wyrównania krawędzi głównej obrazu.")
Korekcja przesunięcia obrazu → korekcja zniekształcenia (równoległobok) → korekcja zniekształcenia (trapez) → wyreguluj proporcję powiększania → wyreguluj wyrównanie lewej krawędzi → wyreguluj wyrównanie głównej krawędzi.
UWAGA
Użytkownik nie może zmienić pozycji obrazu będącego w użyciu dla zadań kopiowania lub drukowania.
Położenie obrazu na pierwszej i drugiej stronie można dopasować, regulując ustawienia położenia obrazu w kolejności podanej poniżej.
Skoryguj przesunięcie obrazu → skoryguj zniekształcenie (równoległobok) → skoryguj zniekształcenie (trapez) → wyreguluj proporcje powiększenia → wyreguluj wyrównanie względem krawędzi lewej → wyreguluj wyrównanie względem krawędzi wiodącej.
Aby wyregulować położenie obrazu na długich arkuszach, należy wydrukować stronę testową dla długiego arkusza. Regulację można przeprowadzić sprawniej przy użyciu strony testowej wydrukowanej za pomocą opcji [Strona wydruku testowego] dostępnej w obszarze <Regulacja Położenia Obrazu>. (Strona testowa dla długiego arkusza dostępna jest w witrynie internetowej z podręcznikami).
WAŻNE
Przed przystąpieniem do regulacji należy wyczyścić szklaną płytę roboczą i tylną część podajnika.

Wydruk testowy

UWAGA
Strona testowa, wydrukowana celem przeprowadzenia korekcji zniekształcenia (równoległobok) może być również wykorzystana do przeprowadzenia korekcji zniekształcenia (trapez), regulacji współczynnika powiększania, regulacji wyrównanie lewej krawędzi oraz regulacji wyrównanie głównej krawędzi. Jeżeli regulujesz pozycję obrazu korzystając ze schematu: korekcja ustawienia obrazu → korekcja zniekształcenia (równoległobok) → korekcja zniekształcenia (trapez) → wyreguluj proporcję powiększania → wyreguluj wyrównanie lewej krawędzi → wyreguluj wyrównanie głównej krawędzi, zrób wydruk testowy podczas wprowadzania poniższych poprawek.
Przed rozpoczęciem korekcji ustawienia obrazu.
Przed rozpoczęciem korekcji zniekształcenia (równoległobok).

Strona testowa w rozmiarze standardowym

Poniżej opisano stronę testową wykorzystywaną do regulacji pozycji obrazu.Poniżej pokazano stronę testową zorientowaną na papierze A3.
(Strona z nadrukowanym "1st side" jest przednią stroną.Strona bez nadruku jest stroną tylną).

Strona testowa długiego arkusza

Poniżej opisano stronę testową długiego arkusza wykorzystywaną do regulacji położenia obrazu na długich arkuszach. Poniżej przedstawiono stronę testową długiego arkusza wydrukowaną na papierze o rozmiarze zdefiniowanym przez użytkownika (330,2 x 762 mm). (Strona z napisem „1st side” (pierwsza strona) jest stroną przednią. Strona bez nadruku jest stroną tylną).
UWAGA
W zależności od rozmiaru wyprowadzanego papieru litery „b”, „f”, „h” i „j” mogą być drukowane wielokrotnie. Regulację należy przeprowadzić jak najbliżej krawędzi końcowej papieru.
WAŻNE
Przed przystąpieniem do regulacji należy wydrukować stronę testową długiego arkusza, uważając, aby spełnić wymienione poniżej warunki. Jeśli strona nie zostanie wydrukowana właściwie, regulacja może być niedokładna.
Ustawić proporcję powiększania na 100% (taki sam rozmiar).
Użyć papieru, na którym możliwe jest wydrukowanie strony testowej długiego arkusza.
*Strona testowa dla długiego arkusza dostępna jest w witrynie internetowej z podręcznikami.

Oznaczenia dla Korekcji przesunięcia obrazu, Korekcji zniekształcenia (równoległobok) oraz Korekcji zniekształcenia (trapez)

Oznaczenia 'i' oraz 'j' są wykorzystywane przez Korekcję przesunięcia obrazu, 'a' oraz 'g' są wykorzystywane przez Korekcję zniekształcenia (równoległobok), natomiast 'b' i 'h' są wykorzystywane przez Korekcję zniekształcenia (trapez).
Jeżeli drukowany obraz jest przesunięty, można wyregulować jego pozycję za pomocą trybu Korekcja przesunięcia obrazu. Pozycja obrazu jest korygowana po zmierzeniu i wprowadzeniu długości oznaczeń „i” i „j” (w przypadku długiego arkusza długość oznaczeń „i”, „j” oraz „h” odnosi się do wymiarów najbliższych krawędzi końcowej papieru).
Standardowy format
Długi arkusz
Jeżeli drukowany obraz jest przekrzywiony równoległobocznie, kąt położenia obrazu można poprawić za pomocą Korekcji zniekształcenia (równoległobok).Kąt obrazu jest korygowany po zmierzeniu i wprowadzeniu długości oznaczeń 'a' i 'g'.
Standardowy format
Długi arkusz
Jeżeli drukowany obraz jest przekrzywiony trapezoidalnie, kąt położenia obrazu można poprawić za pomocą Korekcji zniekształcenia (trapez). Kąt obrazu jest korygowany po zmierzeniu i wprowadzeniu długości oznaczeń „b” i „h” (w przypadku długiego arkusza długość oznaczeń „b” oraz „h” odnosi się do wymiarów najbliższych krawędzi końcowej papieru).
Standardowy format
Długi arkusz

Rejestrowanie oznaczeń dla regulacji proporcji powiększania

Proporcja powiększania drukowanego obszaru jest oznaczona symbolami „f” i „d” na stronie testowej. Jeżeli ustawienia są prawidłowe, długość „f” wynosi 360 mm, natomiast długość „d” wynosi 250 mm (w przypadku długiego arkusza długość „f” będzie wynosiła 450,0 mm, 550,0 mm, 650,0 mm, a długość „d” — 250 mm).
Standardowy format
Długi arkusz
UWAGA
Standardowy format
Jeśli stronę testową wykonano na papierze mniejszym niż 270 mm x 380 mm, nie będzie możliwy pomiar długości 'f' i 'd', ponieważ cały obraz nie zmieści się na papierze. W takim wypadku, należy obliczyć wartość procentową rozszerzenia/redukcji porównując zmierzone długości 'f/2' i 'd/2' z wartościami domyślnymi (f/2: 180 mm, d/2: 125 mm). Wykorzystując obliczone wartości procentowe, należy wyregulować proporcję powiększania. (Patrz "Regulacja proporcji powiększenia obrazu.")
Przykład strony testowej z brakującym obrazem
Długi arkusz
Jeśli stronę testową wykonano na długim arkuszu papieru o wymiarach mniejszych niż 270 mm x 762 mm, cały obraz nie zmieści się na papierze. Należy obliczyć wartość procentową rozszerzenia/redukcji, porównując zmierzoną długość „d/2” z wartością domyślną (d/2: 125 mm). Jeśli długość „f” nie jest drukowana w całości, należy zmierzyć długość „f” najbliższą końcowej krawędzi papieru i obliczyć wartość procentową rozszerzenia/redukcji, porównując zmierzoną długość z wartościami domyślnymi (f = 450 mm, 550 mm, 650 mm). Wykorzystując obliczone wartości procentowe, należy wyregulować proporcję powiększania. (Patrz "Regulacja proporcji powiększenia obrazu.")
Przykład strony testowej długiego arkusza z brakującym obrazem.

Rejestrowanie oznaczeń na krawędzi lewej i głównej

Jeżeli wydrukowany obraz jest przesunięty w lewo i w prawo względem prawidłowej pozycji zgodnej z kierunkiem podawania, można wyregulować pozycję po zmierzeniu długości 'i' i wprowadzeniu tej wartości.
Jeżeli wydrukowany obraz jest przesunięty w przód i w tył względem prawidłowej pozycji zgodnej z kierunkiem podawania, można wyregulować pozycję po zmierzeniu długości 'e' i wprowadzeniu tej wartości.
Standardowy format
Długi arkusz
*1 Regulacja wyrównania krawędzie głównej
*2 Regulacja wyrównania krawędzi lewej
52XY-0J5