Staple Finisher-Y/Booklet Finisher-Y/Buffer Pass Unit-L/2/4 Hole Puncher Unit-A/4 Hole Puncher Unit-A

Po zainstalowaniu Staple Finisher-Y lub Booklet Finisher-Y można korzystać z poniższych funkcji wykańczania.
Układanie
Wydruki będą układane w zestawy zgodnie z kolejnością stron oryginału.

Grupowanie
Wszystkie wydruki tej samej strony oryginału są grupowane w zestawy.

Przesunięcie
Każda grupa wydruków jest przesuwana naprzemiennie względem siebie.

Zszywanie + układanie
Wydruki są układane w zestawy, zgodnie z kolejnością stron, a następnie zszywane (w narożu/podwójnie). Dzięki modułowi „Booklet Finisher-Y” można wykonywać zszywanie na środku i wydruk.

Zszywanie + grupowanie
Wszystkie wydruki tej samej strony oryginału są grupowane w zestawy i zszywane (w narożu/podwójnie).

Bez zszywek
Wydruki są fałdowane i klejone bez wykorzystywania zszywek. Możesz łatwo rozdzielić papier naciskając palcami na część pofałdowaną. Ta funkcja jest szczególnie przydatna, jeżeli chcesz oszczędzać zszywki i szybko połączyć ze sobą wydruki.
Aby uzyskać więcej informacji na temat formatów papieru, dla których można stosować tę funkcję, patrz Staple Finisher-Y/Booklet Finisher-Y.
Aby uzyskać więcej informacji o funkcjach lub papierze, którego nie można używać w Bez zszywek, patrz „Restrictions on Combinations of Copy Functions (Ograniczenia kombinacji funkcji kopiowania)” lub Papier niedostępny dla wykańczania. Następujące formaty są niedostępne w zależności od pozycji zszywania.
Papier niedostępny do druku dwustronnego
Mieszane formaty papieru
W zależności od środowiska pracy i rodzaju papieru pofałdowana część może zostać łatwo rozdzielona.
Ręczne zszywanie
Można ręcznie zszyć zadrukowany papier, wsuwając go w odpowiednią szczelinę. Przykładowo, można usunąć zszywki wykorzystane do zszycia oryginału, skopiować go lub zeskanować, a następnie zszyć oryginał ponownie.
Składanie zeszytowe (wyłącznie Booklet Finisher-Y)
Wydruki są składane na pół. Można składać maksymalnie trzy arkusze.
WSKAZÓWKI
Jeżeli zainstalujesz „2/4 Hole Puncher Unit-A” lub „4 Hole Puncher Unit-A” w „Staple Finisher-Y” lub „Booklet Finisher-Y”, możesz wykonywać otwory w wydrukach.

Widok zewnętrzny

Booklet Finisher-Y
Staple Finisher-Y

Taca A

Na tę tace wyprowadzane są wydruki. Możesz określić funkcje z którymi ta taca będzie współpracować dzięki konfiguracji <Ustawienia Tacki Wyprowadzającej>. <Output Tray Settings>

Przycisk zszywania

Naciśnij ten przycisk, jeżeli chcesz ręcznie zszywać papier (zszywanie ręczne). Papier możesz również zszyć bez konieczności naciskania na ten przycisk. Możesz określić godzinę zszywania papieru po załadowaniu go. <Akcja Regulacji> <Czas do rozpoczęcia zszywania w trybie zszywacza>

Buffer Pass Unit-L

Pokrywę tę należy otworzyć, by usunąć zablokowane arkusze papieru.

Przednia pokrywa (górna)

Należy otworzyć tę pokrywę, aby usunąć zablokowany papier, aby w zespole zszywacza lub zespole zszywania zeszytowego usunąć zablokowane zszywki lub wymienić zasobnik ze zszywkami. Jeśli zainstalowano „2/4 Hole Puncher Unit-A” lub „4 Hole Puncher Unit-A”, należy otworzyć pokrywę, aby usunąć odpady z dziurkowania.

Szczelina

Wsuń papier, aby zszyć go ręcznie. Możesz określić godzinę zszywania papieru po załadowaniu go.

Przednia pokrywa (dolna) (wyłącznie Booklet Finisher-Y)

Otwórz tę pokrywę, aby usunąć zablokowany papier lub zszywki oraz aby w zespole zszywania zeszytowego wymienić zasobnik ze zszywkami.

Taca na broszury (wyłącznie Booklet Finisher-Y)

Na tę tacę wyprowadzane są wydruki zszyte zeszytowo.

Taca B

Na tę tace wyprowadzane są wydruki. Możesz określić funkcje z którymi ta taca będzie współpracować dzięki konfiguracji <Ustawienia Tacki Wyprowadzającej>. <Output Tray Settings>

Widok od wewnątrz

Booklet Finisher-Y
Staple Finisher-Y

Moduł zszywania zeszytowego (wyłącznie Booklet Finisher-Y)

Wysuń, aby usunąć zablokowany papier, aby w zespole zszywania zeszytowego usunąć zablokowane zszywki lub wymienić zasobnik ze zszywkami.

Taca na odpadki z dziurkowania (2/4 Hole Puncher Unit-A/4 Hole Puncher Unit-A)

Wysuń, aby usunąć odpady z dziurkowania. Usuwanie odpadów z dziurkowania (opcjonalne)
Wybieranie pozycji zszywania
Zszywanie ręczne
Dziurkowanie
Aby uzyskać więcej informacji na temat formatów papieru dostępnych dla Zszywania, Zszywania zeszytowego, Dziurkowania i Składania zeszytowego, patrz Staple Finisher-Y/Booklet Finisher-Y.
Aby wymienić zasobnik ze zszywkami modułu zszywacza lub modułu zszywania zeszytowego, patrz Ładowanie zszywek (opcjonalne).
Aby uzyskać więcej informacji na temat usuwania zablokowanego papieru lub zszywek, patrz Usuwanie zaciętego papieru i Usuwanie zablokowanych zszywek (opcjonalne).
Maksymalna liczba arkuszy, które można połączyć może nie być możliwa do osiągnięcia w zależności od typu papieru. W takim przypadku należy zmienić typ papieru lub zmniejszyć liczbę arkuszy do połączenia.
Układanie i grupowanie
Po wybraniu <Przesunięcie> w połączeniu z funkcją układania lub grupowania każda grupa wydruków zostanie przesunięta.
Kiedy liczba wydruków na tacy wyprowadzającej osiągnie dopuszczalny limit, wówczas kolejne wydruki będą automatycznie wyprowadzane na kolejną dostępną tacę. Kiedy na wszystkich dostępnych tacach osiągnięte zostaną dopuszczalne dla nich limity załadowania, drukowanie zostanie wstrzymane. Usunąć cały wyprowadzony papier z tac, aby wznowić drukowanie.
Moduły zszywania
Jeżeli użytkownik korzysta z Trybu zszywanie, nie należy usuwać stosu papieru z tacy wyjściowej w czasie wykonywania zadania. Usuń stos papieru dopiero po zakończeniu zadania.
Jeżeli wyświetlony zostanie komunikat <Załaduj zszywki do zespołu zszywającego.>, zużyto niemal wszystkie zszywki. Aby kontynuować zszywanie, należy wymienić zasobnik z zszywkami.
Jeżeli osiągnięta zostanie najniższa możliwa pozycja tacy, drukowanie zostanie tymczasowo wstrzymane. Usunąć cały wyprowadzony papier z tacy, aby wznowić drukowanie.
Zszywanie zeszytowe
Precyzja składania może się różnić, w zależności od rodzaju papieru i liczby arkuszy.
7W6K-02R