Edycja plików w skrzynce pocztowej

Można edytować dokumenty zapisane w Skrzynce pocztowej. Dostępne funkcje to: zmiana nazwy, usunięcie zapisanych plików, połączenie wielu plików w jeden plik lub wstawianie pliku do innego pliku.
1
Naciśnij <Dostęp do zapisanych plików>. Ekran <Strona główna>
2
Naciśnij przycisk <Skrzynka pocztowa>.
3
Wybierz żądaną skrzynkę.
Możesz również wprowadzić numer skrzynki za pomocą klawiszy numerycznych, aby bezpośrednio określić żądaną skrzynkę.
Lista skrzynek pocztowych
Wyświetla ikony informujące o statusie poszczególnych skrzynek, ich numery i dostępną ilość pamięci w każdej ze skrzynek.
Poniżej przedstawiono wyświetlane rodzaje ikon.
Skrzynka pocztowa z zapisanymi plikami
 Skrzynka pocztowa bez zapisanych plików
 Skrzynka pocztowa z ustawionymi hasłami Określanie ustawień skrzynki pocztowej
<Użyty>
Wyświetla ilość pomięci zużytą przez wszystkie skrzynki.
<Góra>
Naciśnij na ten przycisk, aby przejść do poziomu wyższego.
4
Rozpocznij pracę nad plikami.
Informacje o skrzynce pocztowej
Wyświetla numer i nazwę danej skrzynki. Można zmienić format wyświetlania w zależności od modelu urządzenia.
Pliki zapisane w skrzynce
Wyświetla, w zależności od wybranych plików, ikony informujące o rodzaju pliku, ich nazwy, format skanowania, liczbę stron i datę/godzinę zapisania.
Naciśnij na <Nazwa> lub <Data/Czas>, aby posortować listę plików i folderów zgodnie z nazwą, datą/godziną lub w kolejności rosnącej ()/malejącej ().
Jeśli zalogujesz się za pomocą zarządzania uwierzytelnianiem prywatnym, ostatnio użyty warunek sortowania zostanie zachowany. Lista elementów, które można spersonalizować
Po wybraniu plików, ponumerowane ikony zgodne z kolejnością wybierania plików zostaną wyświetlone. Jeżeli drukujesz wiele plików jednocześnie, zostaną one wydrukowane w tej kolejności.
Poniższe pliki zachowania swoje ustawienia drukowania. Należy jednak zwrócić uwagę, że łączenie plików lub edytowanie plików (np. dodawanie stron) usuwa wszystkie ustawienia drukowania.
Pliki zapisane z poziomu sterownika drukarki Zapisywanie danych w komputerach
Pliki zapisane za pomocą opcji <Zapisz w Skrytce pocztowej> w funkcji <Kopia> Zapisywanie kopiowanych dokumentów w urządzeniu
Całkowita liczba plików oraz liczba wybranych plików
Wyświetla całkowitą liczbę zapisanych plików oraz liczbę plików do wyboru.
<Drukuj listę>
Drukuje listę dokumentów zapisanych w wyświetlanej skrzynce. Można sprawdzić nazwę, formaty papieru i liczbę stron dokumentów.
<Drukuj>
Drukuje pliki. Drukowanie plików ze skrzynki pocztowej
<Wyślij>
Wysyła pliki albo zapisuje je na serwerze plików. Wysyłanie plików ze skrzynki pocztowej
<Edytuj Plik>
Naciśnij, aby zmienić nazwę lub połączyć ze sobą wiele plików.
<Wyświetl obraz>
Wyświetla podgląd pliku. Drukować można także drukować po przejrzeniu podglądu obrazu i usunięciu niepotrzebnych stron.
<Szczegóły>
Wyświetla szczegółowe informacje na temat pliku, takie jak liczba stron lub format papieru.
<Zaznacz wszystko (Maks. 100 dok.)>/<Wyczyść Wybór>
Jeśli plików nie wybrano w , wyświetla się <Zaznacz wszystko (Maks. 100 dok.)>. Jeżeli wybrano jeden lub większa ilość plików, wyświetla się <Wyczyść Wybór>. Naciśnij na <Zaznacz wszystko (Maks. 100 dok.)>, aby wybrać jednocześnie do 100 plików ze skrzynki lub <Wyczyść Wybór>, aby je odznaczyć.
Przycisk przełączania wyświetlania
Naciśnij przycisk <Góra>, aby przejść do poziomu wyższego. Aby zaktualizować treści wyświetlane na ekranie, naciśnij <Aktua.>.
Zmiana nazwy pliku
Wyświetlanie obrazu podglądu pliku
Sprawdzanie szczegółowych informacji na temat pliku
Usuwanie pliku
Skanowanie i zapisywanie dokumentów
Przenoszenie/powielanie plików do innej skrzynki
Łączenie wielu plików w jeden plik
Wstawianie pliku do innego pliku
Usuwanie stron
7W6K-0E3