Problemy ze skanowaniem

Nie można wysyłać dokumentów do serwera za pomocą funkcji skanowania i wysyłania.

Czy ustawienia serwera, takie jak hasło, są poprawne?

Jeśli np. hasło logowania serwera (komputera) zostało zmienione, należy również zmienić ustawienia zarejestrowane w książce adresowej lub przypisane do przycisków szybkiego wybierania.
Edycja odbiorców zapisanych w książce adresowej
Edycja odbiorców zarejestrowanych pod klawiszami wybierania jednoprzyciskowego

Nie można wysyłać zeskanowanych dokumentów za pośrednictwem poczty e-mail.

Czy informacje dotyczące odbiorcy są prawidłowe?

Zmienić ustawienia zarejestrowane w książce adresowej lub przypisane do przycisków szybkiego wybierania.
Edycja odbiorców zapisanych w książce adresowej
Edycja odbiorców zarejestrowanych pod klawiszami wybierania jednoprzyciskowego

Czy ustawienia dotyczące serwera SMTP lub serwera DNS są prawidłowe?

Jeśli nie można wysłać żadnej wiadomości e-mail, należy ustawić serwer SMTP i serwer DNS prawidłowo. Ponadto jeżeli numer portu skonfigurowany dla wysyłania za pomocą protokołu SMTP lub odbierania przy użyciu protokołu POP jest innym niż domyślny, należy określić prawidłowe numery portu za pomocą opcji <Wprowadź numer portu dla SMTP TX/POP RX>.
Ustawianie komunikacji e-mail/I-faks
Wprowadzanie ustawień DNS

Na zeskanowanych dokumentach pojawiają się czarne smugi.

Czy obszar podawania dokumentów do skanowania jest brudny?

Wyczyścić obszar podawania dokumentów do skanowania.
Czyszczenie podajnika

Na zeskanowanych dokumentach występuje przebijanie.

Czy zabarwienie tła jest ustawione odpowiednio?

Dla opcji zabarwienia tła wybierz ustawienie <Aut.>.
Regulacja poziomu zabarwienia
7W6K-0W8