Paper Deck Unit-F

Du kan lägga till en papperskälla med extra stor kapacitet. Det är bekvämt när du skriver ut stora utskriftsjobb.

Frigöringsknapp

Tryck här för att lossa pappersmagasinet från maskinen.

Knappen Öppna

Tryck här för att öppna pappersmagasinet, t.ex. för att fylla på papper.

Pappersmagasin

Fyll på papper. Fylla på papper i Paper Deck Unit-F
Om maskinen är i viloläge kan du inte öppna pappersmagasinet. I så fall kan du aktivera maskinen igen genom att trycka på pekskärmen och sedan trycka på öppningsknappen på "Paper Deck Unit-F".

Fylla på papper i Paper Deck Unit-F

Om papperet tar slut och utskriften stoppas när du skriver ut med häftningsfunktionen, ska du inte ta bort utmatade ark som väntar på att häftas. (Utskriften och häftningen fortsätter när pappersstoppet har åtgärdats.)
Pappersformatet i Paper Deck Unit-F är fast A4. För anvisningar om hur du ändrar pappersformat som kan fyllas på i Paper Deck Unit-F bör du kontakta din återförsäljare eller servicerepresentant.
1
Öppna pappersmagasinet.
1
Tryck på öppningsknappen.
2
Öppna pappersmagasinet.
Hissen inuti maskinen sänks automatiskt till pappersmatningsläget.
2
Förbered papperet som ska fyllas på.
Bläddra igenom arken flera gånger och lägg dem i en jämn bunt för att underlätta matning.
3
Fyll på pappersbunten i pappersmagasinet.
När du fyller på papper med logotyp måste du tänka på påfyllningsriktningen. Fylla på förtryckt papper i Paper Deck Unit-F
4
Stäng pappersmagasinet.
Hissen stiger automatiskt och förbereder pappersmagasinet för utskrift.
Fyll inte på inkompatibelt papper i Paper Deck Unit-F. Det kan orsaka pappersstopp. Tillgängligt papper
Papper som är böjt måste slätas ut innan det fylls på i pappersmagasinsenheten.
Fyll inte på papper i Paper Deck Unit-F som tidigare kopieras på, eftersom det kan medföra maskinfel och skador på maskinen. Använd alltid universalfacket för att mata papper när du vill skriva ut på baksidan av ett pappersark (2:a sidan vid 2-sidig utskrift).
Placera aldrig papper eller andra föremål i den tomma delen av pappersmagasinsenheten, eftersom det kan medföra maskinfel och skador på maskinen. Placera inte heller andra föremål än papper i papperspåfyllningsdelen av pappersmagasinet. Det kan leda till fel.
Om A4 är det fasta påfyllningsbara pappersformatet, fyll inte på med andra pappersformat som A5 etc. Att fylla på fel pappersformat kan skada produkten.
Du kan inte kopiera eller skriva ut om du fyller på papper över höjdmarkeringen (), eller om pappersmagasinet inte skjuts ända in i pappersmagasinet.
Se till att höjden på pappersbunten inte överskrider markeringen för påfyllningsgränsen ().
Kontrollera alltid att pappersmagasinsenheten är på plats.
När papperet har fyllts på i Paper Deck Unit-F, sker utskrift på den sida som är vänd nedåt.
Om problem uppstår vid utskrift, prova att vända på pappersbunten och lägga i den igen.
Om ett pappersstopp uppstår i pappersmagasinet, bläddra igenom pappersbunten noga innan du lägger tillbaka den.

Fylla på förtryckt papper i Paper Deck Unit-F

Om du använder papper med logotyp måste du kontrollera papperets riktning när du fyller på. Fyll på papperet med logotypsidan nedåt enligt följande bild och enligt pappersformatet.
När du kopierar måste du också tänka på originalets riktning. Originalets riktning vid kopiering
Ställ in <Hastighetsprioritet för kopiering från matare> på <Av> i förväg.
<Hastighetsprioritet för kopiering från matare>
7W93-02L